Галерия (4)

19 септември – 7 октомври 2023
галерия „Ракурси“, София

Новият изложбен сезон в галерия „Ракурси“ започва със самостоятелна изложба на Валентин Бакърджиев „Издигането - El Aumento – The Expand. Заглавието на изложбата казва много за самия автор. Интерпретирането му и вложените в него смисли, специфичното му композиране чрез преплитане на езици и култури е характерно за Валентин Бакърджиев. Живял и творил в Доминиканската република и Италия, през последните 15 години той живее в Амстердам. Обвързва творчеството си с теми, свързани с изследването на взаимовръзката между човека и природата и тяхното единство, като експериментира с различни техники и изразни средства – колажи, обекти, инсталации.

За изложбата в галерия „Ракурси“ Валентин Бакърджиев представя проект, чрез който отваря врата и споделя частица от личната си житейска философия, неизменна част от творчески процес и тясно обвързана с промяната, търсенето и себеизразяването. Творбите са създадени от „старите“ му живописни платна, които той превръща в нови произведения посредством тяхното нарязване. След това парчетата са съединени отново като пъзел.

Валентин Бакърджиев споделя: „През 2016 започнах работа по този устойчив проект. Идеята за него дойде от убеждението ми, че фигуративната живопис, която създавах, вече не отговаря на творческите ми търсения. Реших да спра да правя това, което публиката очакваше от мен, и да стана творецът, който исках да бъда. Претворих старите си картини и ги ползвах, за да създам нова серия творби. Така

преобразувах фигуративното си изкуство в абстрактно,

в което всички елементи имат нов смисъл и значение.“

Валентин Бакърджиев / от изложбата

В изложбата са представени две серии творби. В първата новите произведения са създадени от двуизмерни платна, преобразувани в триизмерни обекти, като за основа са използвани парчета от нарязаните стари творби и обемът на триизмерна фигура – пирамида. В същото време в тях все още могат да се разпознаят части от старите платна – око, ръка, лице, но конструирани по нов начин и носещи ново значение. Така сглобените парчета образуват творби, преподредени с интенция, като хармонична мозайка. Втората серия творби са създадени от нарязани малки парчета платно, наподобяват щрихи на рисунка посредством колаж. За основа в тази серия художникът използва черен цвят за фон, като тук той е водещ за разбирането на творбите. Изборът му спомага за възприемането на детайлите и подчертава структурата, вложена в създаването им.

Използването на вторични материали е характерно за творчеството на Валентин Бакърджиев. Този проект има дръзко начало, свързано с унищожаване на завършени живописни творби, за да послужат за начало на нови. Авторът изследва границите и целостта на творбата, за да отвори пространство и да зададе посока за изразяване на нови идеи. Картина в картината, история в историята, предадена чрез претворяване на вече създадените от него творби. За автора това е начин да даде нов живот, нов прочит на творчеството си, без да го унищожава. Форматът, в който е избрал да даде израз на този порив, е квадрат. Логичен и труден за овладяване, той носи идеята за хармония и дава израз на емоционалното състояние на търсене и израстване.

В същото изложбено пространство посетителите могат да видят някои от картините, които авторът използва за изходен материал за настоящата изложба. Поставени са деликатно встрани, без да се натрапват, зрителят може да ги докосне, да разбере какво е пожертвал художникът, за да премине към един следващ етап на творческото си развитие.

Мила Старейшинска-Ангелова, куратор на изложбата

+++

Публикацията е от Бюлетин на СБХ, Брой 04/ 2023, с. 63
Целия брой можете да разгледате и прочетете тук:

Смислови групи: