Галерия (9)

30 януари – 29 февруари 2024
Български културен институт, Прага


На 30 януари 2024 Художествена галерия „Христо Цокев“ представи пред публиката на Прага, Чехия, най-новия си проект – „Изкуство от центъра 2024“. Изложбата се реализира по покана на директора на Българския културен институт в чешката столица Володя Гоцев. Цялостното финансиране на дейностите по проекта е по програма „Мобилност и развитие“ на Национален фонд „Култура“.

„Изкуство от центъра 2024“ е динамичен проект, който представя произведения на активни участници от локалната сцена на Габрово пред международна публика. Заглавието му е повлияно от местоположението на града в географския център на България и е продължение на започналия през 2014 година „Изкуство от центъра“, който гостува на българските културни институти в Будапеща, Прага и Варшава, на галерии в Румъния и, разбира се, във водещи български галерии.

Екипът на проекта – д-р Деян Боев, д-р Нели Недева и Станислав Гончаров, си постави за цел да изследва локалната идентичност и нейните качества спрямо глобалното развитие и тенденции.
В изложбата в Прага е отделено приоритетно място на младите габровски художници. Тяхната съвременна визия за изкуството е в унисон със световните тенденции и е следствие на задълбочената професионална подготовка и интереси на всеки един. Съпоставката със световния контекст, който предлага Старият континент, е важен елемент при подбора на артистичната група. За участие са поканени 12 габровски артисти: Галина Динева, Деян Боев, Димитър Иванов, Добрин Атанасов, Евгени Недев, Ива Съйкова, Павел Църов, Пепа Църова, Радоил Серафимов, Роберто Йонков, Рой Плейстоу, Христина Дренска – Тита, които представят своите творчески експерименти.

Акцент в експозицията представлява експериментирането с

разнообразни материали, преимуществено с природен произход

(дърво, вълна, ръчно изработена хартия и т.н.). Ясно личи обръщането на творците към основополагащите философски категории – формата и съдържанието на изкуството. Чрез изследването на природните състояния, тяхната спонтанност и закономерноси, художниците се стремят към доближаване до универсалността на изказа. В същото време успяват да запазят определена недоизказаност, като оставят място за диалог със зрителя, от една страна, и за да не изпаднат в излишна претенциозност, от друга.

Творбите на 12-те габровски артисти запознават публиката на БКИ в Прага със съвременното българско изобразително изкуство – с неговата експресивност, ироничност и аналитизъм, връзката с класическите традиции и отвореност към експериментиране с техники и материали, преосмисляне на природните начала и съвременната технологичност. По този начин младото поколение български художници се вписва в общоевропейския художествен контекст.

Станислав Гончаров

Смислови групи: