Бюлетин типове
image

Димитър Николаев. Портрет на художника

Примерът, който той обича да повтаря, е с играещото дете, което с пръчка оставя кривулица в пясъка, без още да осъзнава, че тя е началото на изкуството. Това кратко, лишено от философски претенции верую съдържа целия Димитър Николаев. Така чисти и първични са неговите изразни средства – глината и нарисуваната следа.
image

Георги Велчев – забравеният класик

На 18 ноември 2021 се навършиха 130 години от рождението на Георги Велчев, повод да се припомни за уникалната му артистична съдба, за необикновения му житейски и духовен път по света и за високоестетичното изкуство, което той създава въпреки обществените и личните колизии.
Цанко Панов / Музикални видения

Цанко Панов

Цанко Панов (1950 – 2003) е един от малкото български художници, които систематично и задълбочено експериментират в областта на графиката и живописта, използвайки музиката за предизвикване на перцептивни преживявания.
image

Анастасия Панайотова на 90

За Анастасия Панайотова еволюцията на пластичния език за постигане дълбочина на графичния израз започва от 60-те години. Стилистиката на изкуството ѝ се формира в техниката на цветната литография. През 70-те се обръща към тушовата рисунка с перо. През 1981 е отличена за новаторски постижения. Днес се радва на международна известност и е сред най-ярките имена в едно от поколенията на Бешковите ученици.
image

Йова Раевска – гласът на глината

Йова Раевска работи активно от края на 30-те до края на 80-те години на миналия век. За този половин век край нея шеметно се „превъртат“ – като в калейдоскоп световни и локални събития – война, смяна на монархията със социализъм, идеологически колизии и контрол, социалистически реализъм и традиционализъм, нови декоративно-пластически моди и тяхното изживяване.