Галерия (1)

Цанко Панов / Музикални видения

1 – 30 юли 2021
галерия-книжарница „София прес“

Цанко Панов (1950 – 2003) е един от малкото български художници, които систематично и задълбочено експериментират в областта на графиката и живописта, използвайки музиката за предизвикване на перцептивни преживявания.

Архивът му е респектиращ с качеството и количеството си. Съдържанието му доказва неуморната и широкомащабна изследователска дейност върху връзките между звук и цвят, обхваща проучванията му на отношенията музикален тон – цветен тон, музикална композиция – визуална композиция върху партитури от източноправославната музика, през джазови композиции до любимите му Вивалди, Бетовен, Стравински. И не само…

Но камерната експозиция в галерия-книжарница „София прес“ не може да обхване огромния мащаб на неговите търсения. Затова пък маркира важни теми, формално разделени на графична, живописна и документална част.

Изящността, финесът и меланхолията са характерни за графичните и живописните интерпретации на музикални произведения като „Четирите годишни времена“, „Геометрия на звука“, „Упражнение по музика“ или просто „Музика“.

Композициите (колажи и живопис) доразвиват и уплътняват визуализациите му и елегантно отразяват стремежа му към чистота и смисъл.

Особен интерес предизвиква непоказваната досега живописна композиция, вероятно правена около творческата му командировка в Париж (1994). За публиката ще бъде интересно да види и малка част от подготвителни скици и рисунки, в които авторът маркира „прелитащи“ идеи, фиксира цветове или записва важни цитати. Изложбата „Музикални видения“ е поклон пред паметта на Цанко Панов и е реализирана с любовта и съдействието на неговите близки.

Смислови групи: