Галерия (20)

Кураторски проект по идея на Станислав Памукчиев

откриване: 7 октомври, петък, от 18:00 часа

Представяне на каталога: 3 ноември (четвъртък) 2022, 17:30 часа, СБХ, Шипка 6, зала 1А
+++


За проекта

„7 – Извън трафика“ е ново експериментално развитие в практиките на кураторските изложби на вече историзираните три издания на „10 х 5 х 3“ (2003, 2006, 2010) и „7 х 5 х 3“ (2021). Проектът се доверява на артистичната активност и кураторския опит на 7 визуални артисти, всеки от които има свои запомнящи се кураторски проекти, резултат от задълбочени изследвания в полето на визуалното: Site specific намеси, текст, концептуален обект (Правдолюб Иванов), социален активизъм и нови медии (Генади Гатев); парадоксални ситуации, предизвикващи сетивно-психичния опит (Петер Цанев), тоталната дигитализация, интеракция и преодоляване на културните стереотипи (Венелин Шурелов), неопластични концептуализации и деконструкции на образа (Иво Бистрички, Красимир Русев, Симеон Стоилов). Проектът не поставя идейни и формални ограничения. Отворен е за всички форми на съвременно изкуство, а

кураторите имат пълна свобода на своите избори и предложения

от областите на изследователските си интереси, които ще представят в обособено експозиционно пространство в залите на „Шипка“ през месец октомври 2022.

+++


Проектът е на Фондация „Поддържане на изкуството в България“ и се реализира с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура” по програма „Визуални изкуства“.


+++

КураториIn situ
Куратор: Красимир Русев

Тази експозиция е убежище на художници, чието творчество носи външно изразен, обективистичен ирационален характер. Произведенията са носители на енергиите на индивидуализма, реализирани извън изложбените пространства, демонстрираният подход в повечето случаи е част от речника на авторите, роден от досега с природната и социална среда.

Визуални артисти: 
Иво Бистрички, Станислав Памукчиев, Петер Цанев, Владимир Иванов, Кристо и Жан Клод. 

Повече за кураторския модул на Красимир Русев и авторите в него можете да разберете в публикацията ни в е-бюлетин

тук

  • +++


Имплозия
Куратор: Симеон Стоилов

Сгъстяването на творческата енергия води до състояние на избухване в обратна посока – навътре към автора, до една своеобразна имплозия. Именно към този процес ми се иска да насоча вниманието в този проект. Тук акцентът не е толкова върху крайния резултат, а по-скоро върху състоянието на авторите по време на творческия процес, върху вътрешното им налягане и медитативното съсредоточаване по време на създаване, върху менталното им състояние и как то рефлектира върху произведенията им.

Визуални артисти: 
Бора Петкова, Вито Валентинов, Стела Василева, Симеон Симеонов.

 

Повече за кураторския модул на Симон Стоилов и авторите в него можете да разберете в публикацията ни в е-бюлетин

тук+++


Краят на мечтите
Куратор: Генади Гатев

Кураторският проект „Краят на мечтите“ е историческо пътешествие, или по-скоро изследване на усещанията, творческите възгледи и импулси на автори, отразяващи в творчеството си характера и устойчивостта на средата. В проекта се преплитат едновременно визуалното начало и текстът, като опит да се намери отношението на автора към характеристиките на самото пространство.

Визуални артисти: 
Антон Терзиев, Димитър Яранов, Динко Стоев, Ния Пушкарова, Свилен Стефанов, Донка Павлова, Хубен Черкелов, Лора Ставрева, Станимир Генов.

 

Повече за кураторския модул на Генади Гатев и авторите в него можете да разберете в публикацията ни в е-бюлетин

тук


+++


Невъзможни свидетелства: образи и ситуации между радикалното приемане и радикалната ментализация
Куратор: Петер Цанев

В проекта са представени модели на взаимодействие между изкуството и арт терапията със свои цели и основания. Това са модели, фокусирани върху поредица от операции, свързани с рецепция на образи, които включват ролята на арт терапевта като основен конститутивен медиум. Тази конститутивна роля все още остава недостатъчно проучена, защото представлява съзнание за едно изчезващо съучастие.

Визуални артисти: 
Вяра Границка, Августина Станоева, Петер Цанев.

 

Повече за кураторския модул на Петер Цанев и авторите в него можете да разберете в публикацията ни в е-бюлетин

тук+++


Нов пловдивски реализъм
Куратор: Правдолюб Иванов

Заглавието „Нов пловдивски реализъм“ е амбициозна претенция, спъната в локална топография. Самоиронията в него е опорната му точка, а самото то има за цел да служи като лост за повдигане на интереса на публиката на СБХ към една група млади творци, които от няколко години споделят не само ателиетата си в 5-етажна порутена сграда в центъра на Пловдив, не само работят някои от проектите си заедно, но и категорично афишират един нов реализъм, смущаващ и предизвикващ.

Визуални артисти: 
Димитър Шопов, Мартина Вачева, Мич Брезунек, Вълко Чобанов, Велизар Димчев, Виктория Янкова.

 

Повече за кураторския модул на Правдолюб Иванов и авторите в него можете да разберете в публикацията ни в е-бюлетин

тук


+++


Трансфер
Куратор: Иво Бистрички

Оригиналът е повод за създаване, преосмисляне в нов контекст, доразвиване на авторски интерпретации. Оригиналът е текстът, художественият образец, оригиналът е есенция от историята, времето, в което сме живели. Така всяко време създава нови образи, но като препратки на вечно вълнуващи и съзидателни теми. Като спирала, която описва нашето съществуване, но всеки път по нов начин.

Визуални артисти: 
Васил Колев, Нено Белчев, Павлин Радевски, Богдан Александров, Александър Вълчев, Симеон Шивачев.

 

Повече за кураторския модул на Иво Бистрички и авторите в него можете да разберете в публикацията ни в е-бюлетин

тук


+++


В насрещното
Куратор: Венелин Шурелов

„В насрещното“ представя три художнички, работещи в гранични медии и пространства. Опитът им във виртуални среди, VJ културата, театралната сцена, мултимедийни и сайт-специфик инсталации показва как те преосмислят, преработват и реконтекстуализират връзките между изкуство, технологии и общество. Техните опити се вписват в една по-обща идея за изграждане на мрежа от алтернативни медии като начин за разширяване на общественото мнение чрез представянето на ненормативни образи и теми.

Визуални артисти: 
Ивелина Иванова, Илияна Кънчева, Михаела Добрева, Венелин Шурелов.

 

Повече за кураторския модул на Венелин Шурелов и авторите в него можете да разберете в публикацията ни в е-бюлетин

тук

+++


Галерия  от откриването на изложбата можете да видите тук:


+++


Каталог

Изложбата е придружена от каталог. Представяне на каталога към проекта „Седем извън трафика“: 3 ноември (четвъртък) 2022, 17:30 часа, СБХ, „Шипка“ 6, зала 1А. Повече научете тук: