Галерия (11)


Трансфер
Куратор: Иво Бистрички

Трансфер на образи.
Трансфер на стандарти и композиционни схеми.
Трансфер на идеологически клишета.
Трансфер на лозунги и вдъхновения.
Трансфер на време.

Богдан Александров / Паднал кадър. Портрет в движениеНатрупването на познания и задръстването на информационната мрежа дава възможност за преосмисляне на субективно важното. Отсяването на главното от непотребното (в личен план) изяснява образи, като премахва несъщественото. Както паметта на човека, която сама избира какво да запомни, така и в художественото изразяване авторът оставя само акцента на вдъхновението. Понякога като реминисценция, напомняща чужда творба, понякога като умишлено прехвърляне от оригинал или автентичен образ.

Нено Белчев  / Брадво-фон

 

Оригиналът е повод за създаване, преосмисляне в нов контекст, доразвиване на авторски интерпретации. Оригиналът е текстът, художественият образец, оригиналът е есенция от историята, времето, в което сме живели. Така всяко време създава нови образи, но като препратки на вечно вълнуващи и съзидателни теми. Като спирала, която описва нашето съществуване, но всеки път по нов начин.

Симеон Шивачев / Трансфер

 


Базата с данни кристализира в конкретни изображения. Те подчертават вълнения, форми и цветове, наблягат на социално важни теми. Завършеният синтез се превръща в нов художествен продукт, в документ от оригинала.


+++


„Трансфер“ с куратор Иво Бистрички е част от кураторския проект „Седем извън трафика“ по идея на Станислав Памукчиев (07.10.2022 – 03.11.2022)


+++


За проекта „Седем извън трафика“

„7 – Извън трафика“ е ново експериментално развитие в практиките на кураторските изложби на вече историзираните три издания на „10 х 5 х 3“ (2003, 2006, 2010) и „7 х 5 х 3“ (2021). Проектът се доверява на артистичната активност и кураторския опит на 7 визуални артисти, всеки от които има свои запомнящи се кураторски проекти, резултат от задълбочени изследвания в полето на визуалното: Site specific намеси, текст, концептуален обект (Правдолюб Иванов), социален активизъм и нови медии (Генади Гатев); парадоксални ситуации, предизвикващи сетивно-психичния опит (Петер Цанев), тоталната дигитализация, интеракция и преодоляване на културните стереотипи (Венелин Шурелов), неопластични концептуализации и деконструкции на образа (Иво Бистрички, Красимир Русев, Симеон Стоилов). Проектът не поставя идейни и формални ограничения. Отворен е за всички форми на съвременно изкуство, а кураторите имат пълна свобода на своите избори и предложения от областите на изследователските си интереси, които ще представят в обособено експозиционно пространство в залите на „Шипка“ 6 през месец октомври 2022.


+++


Проектът е на Фондация „Поддържане на изкуството в България“ и се реализира с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура” по програма „Визуални изкуства“.


+++


Повече за проекта и модулите на останалите куратори и авторите можете да научите тук:

Смислови групи: