Галерия (13)


In situ
Куратор: Красимир Русев

 IN SITU – латински израз, който се превежда буквално „на място“ или „в позиция“. В широк смисъл може да означава и „локално“, за да се опише къде се случва събитието, и да се използва в много различни контексти. В археологията се изразява в консервиране на открита находка на нейното първоначално място.

  • Владимир Иванов / Танграм 1
  • Владимир Иванов / Танграм 2

Изложбата е повод да се намери еквивалентът на този термин в сферата на визуалното изкуство. Проектът „IN SITU“ е опит за нетрадиционно презентиране на петима съвременни и един неизвестен автор от енеолита, които са представени с оригиналните си произведения, експонирани на фона на голямоформатни принтове. Последните ни дават кода за разчитане както за произхода на всяко едно от тези произведения, така и за философията, за обективните обстоятелства и мотивите за тяхното създаване. Тази експозиция е убежище на художници, чието творчество носи външно изразен, обективистичен ирационален характер. Произведенията са носители на енергиите на

индивидуализма, реализирани извън изложбените пространства,

демонстрираният подход в повечето случаи е част от речника на авторите, роден от досега с природната и социална среда. Проектът изследва гениалогията на художествения образ като жива инспирация и автентичен творчески отговор.

Тази концепция се роди в отговор на безличието като белег на традиционните, изковани от стереотипни клишета експозиции. Сграфито керамичните съдове от енеолита, представени в проекта, са дело на неизвестен автор и са експонирани на фона на разкопките – реалното пространство, където са открити. Тази визия дава усещането за максимална автентичност, противопоставена на стерилното експониране в музейна среда, лишено от първичното въздействие и многопластовата информация на „in situ“. Тази формула бе в основата на сглобяването на настоящата експозиция и реален повод за търсене на

аналогии със съвременни творци.

Подведени по този начин, произведенията получават много и различни нива на взаимоотношения.

Творческите търсения на Владимир Иванов са насочени към математически и философски модел на пространство, ползвайки танграма като модул за вграждане в глобалната координатна система.

Сложните пространствени форми, създадени от Станислав Памукчиев, мистично изплуват от пейзажа на небитието, носят сложната градивна енергия на родовата памет, търсят вдъхновение от феномена на природното като следствие на милиони години еволюция.

 

Станислав Памукчиев  / Проход


Проблемът за илюзорното пространство обединява творбите на Петер Цанев и Иво Бистрички, където между реалния и технически конструирания илюзорен свят се размиват понятията вътре – вън, горе – долу и реално – иреално.

Трудно е да се намери формула, когато трябва да се представят творци от ранга на Кристо и Жан-Клод. Както казва Майкъл Кимелман: „Творбите на Кристо са лесни за разбиране, но трудни за категоризиране. Те привнасят концептуалното изкуство сред масите, като генерират щастие и възторг.“ В изложбата проектът „Плаващи кейове“ е показан с детайли и документация от сложния процес на реализиране на събитието, ситуирано в ландшафтна среда, елемент от наратива на артиста.

Кристо и Жан-Клод / Проект „Плаващи кейове“, 2016, визуални материали


+++


„In situ“ с куратор Красимир Русев е част от кураторския проект „Седем извън трафика“ по идея на Станислав Памукчиев (07.10.2022 – 03.11.2022) 


+++


За проекта „Седем извън трафика“

„7 – Извън трафика“ е ново експериментално развитие в практиките на кураторските изложби на вече историзираните три издания на „10 х 5 х 3“ (2003, 2006, 2010) и „7 х 5 х 3“ (2021). Проектът се доверява на артистичната активност и кураторския опит на 7 визуални артисти, всеки от които има свои запомнящи се кураторски проекти, резултат от задълбочени изследвания в полето на визуалното: Site specific намеси, текст, концептуален обект (Правдолюб Иванов), социален активизъм и нови медии (Генади Гатев); парадоксални ситуации, предизвикващи сетивно-психичния опит (Петер Цанев), тоталната дигитализация, интеракция и преодоляване на културните стереотипи (Венелин Шурелов), неопластични концептуализации и деконструкции на образа (Иво Бистрички, Красимир Русев, Симеон Стоилов). Проектът не поставя идейни и формални ограничения. Отворен е за всички форми на съвременно изкуство, а кураторите имат пълна свобода на своите избори и предложения от областите на изследователските си интереси, които ще представят в обособено експозиционно пространство в залите на „Шипка“ 6 през месец октомври 2022.


+++

Проектът е на Фондация „Поддържане на изкуството в България“ и се реализира с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура” по програма „Визуални изкуства“.


+++


Повече за проекта и модулите на останалите куратори и авторите можете да научите тук:

Смислови групи: