Генади Гатев
Галерия (13)


Краят на мечтите
Куратор: Генади Гатев


Кураторският проект „Краят на мечтите“ е историческо пътешествие, или по-скоро изследване на усещанията, творческите възгледи и импулси на автори, отразяващи в творчеството си характера и устойчивостта на средата. В проекта се преплитат едновременно визуалното начало и текстът като опит да се намери отношението на автора към характеристиките на самото пространство.

Ния Пушкарова / В търсене на G точката


В един продължителен исторически период от началото на 20-и век българските творци, прегърнали революционните идеи на модерността, като че ли винаги остават в тази „модерност“ със себе си, извън локалните схващания и традиционни нагласи. В същото време спецификата на пространството ги прави трудно разбираеми и за външния наблюдател.

Днес, след повече от столетие, желанието и възможността за

присъствие в съвременния визуален спектакъл

още повече ограничават проекциите на идентичността и различността в работите на съвременните артисти за сметка на лесната конвентируемост на артистичния продукт. Това желание за съучастие в глобалната арт сцена много често изисква игнориране на културното, социално, естетическо и дори личностно присъствие на автора. В този смисъл характеристиките на самата среда, усещанията и рефлексиите в работите на съвременните артисти сякаш отстъпват в името на „коректността“ на глобалната съвременност.

  • Лора Ставрева / Изолация 2
  • Лора Ставрева / още Изолация 1

Произведенията на участниците в изложбата обаче, въпреки съвременното им звучене, са различни от тези нагласи и не следват тази установена работна практика. Те ни показват усещания и възприятия, определени от съмнения и безпокойство, недоверие и страх, ангажираност и драматизъм, както и разбиране за различността и значението на автора. Това е усещане за екзистенция „извън трафика“, но и резистенция срещу поглъщането от самата география на пространството. Това състояние обаче не поражда отчаяние, а провокира устойчиво изследване на проекциите на средата върху личността и преживяването. Тази творческа нагласа определя авторите като съвременни, но извън контекста на оптимизма на актуалните визуални практики. И въпреки че едно столетие разделя визуалните артисти от интелектуалците от началото на модерността, те продължават да транслират сходни усещания и нагласи.


Антон Терзиев  / Private societies V

 


Изследването на този феномен като творчески инспириращ определя това

състояние на автора/чужденец като даденост,

без да го интерпретира като обреченост на съществуването, а по-скоро като позоваване на опита и отваряне на нови възможности, където авторското осмисляне на средата и нейното влияние позволява конструирането на идентичност и възгледи извън рамката на универсалните глобални интерпретации. На тези интерпретации са противопоставени красотата и очарованието на един неоромантичен трагизъм, при който същността и значението на творбата не е в нейното презентиране, а в преживяването на самия акт на нейното създаване.


+++


„Краят на мечтите“ с куратор Генади Гатев е част от кураторския проект „Седем извън трафика“ по идея на Станислав Памукчиев (07.10.2022 – 03.11.2022)


+++


За проекта „Седем извън трафика“

„7 – Извън трафика“ е ново експериментално развитие в практиките на кураторските изложби на вече историзираните три издания на „10 х 5 х 3“ (2003, 2006, 2010) и „7 х 5 х 3“ (2021). Проектът се доверява на артистичната активност и кураторския опит на 7 визуални артисти, всеки от които има свои запомнящи се кураторски проекти, резултат от задълбочени изследвания в полето на визуалното: Site specific намеси, текст, концептуален обект (Правдолюб Иванов), социален активизъм и нови медии (Генади Гатев); парадоксални ситуации, предизвикващи сетивно-психичния опит (Петер Цанев), тоталната дигитализация, интеракция и преодоляване на културните стереотипи (Венелин Шурелов), неопластични концептуализации и деконструкции на образа (Иво Бистрички, Красимир Русев, Симеон Стоилов). Проектът не поставя идейни и формални ограничения. Отворен е за всички форми на съвременно изкуство, а кураторите имат пълна свобода на своите избори и предложения от областите на изследователските си интереси, които ще представят в обособено експозиционно пространство в залите на „Шипка“ 6 през месец октомври 2022.


+++


Проектът е на Фондация „Поддържане на изкуството в България“ и се реализира с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура” по програма „Визуални изкуства“.


+++


Повече за проекта и модулите на останалите куратори и авторите можете да научите тук:

Смислови групи: