Галерия (6)

В насрещното
Куратор: Венелин Шурелов


Дигиталната култура е ефект от технологичното потребление и играе важна роля в развитието на творческо и критическо мислене спрямо него. Дигиталните технологии дават възможност за нов тип артистично изразяване, което е адекватно на съвременния начин на живот и начин на общуване. Художниците винаги са на фронт линията на културната и технологична манифестация на своето време. Те кроят своята идентичност през

възможностите, разкрити от новите медии,

като мнозина реагират критично спрямо техните дълбоки влияния в социалната архитектура, културната памет, функциите на институциите, изграждането на съвременната личност.

  • Михаела Добрева / Мащаб 1:20
  • Илияна Кънчева / Автопортрет

„В насрещното“ представя три художнички, работещи в гранични медии и пространства. Опитът им във виртуални среди, VJ културата, театралната сцена, мултимедийни и сайт-специфик инсталации показва как те преосмислят, преработват и реконтекстуализират връзките между изкуство, технологии и общество. Техните опити се вписват в една по-обща идея за изграждане на

мрежа от алтернативни медии

като начин за разширяване на общественото мнение чрез представянето на ненормативни образи и теми. Ивелина Иванова, Илияна Кънчева и Михаела Добрева са в насрещното движение, без да се опитват да избегнат сблъсъка с масовата култура и естетическите канони на консуматорското обкръжение. Регулирането на трафика е без централен авторитет, а се ръководи от визуалните кодове на градския мета-реализъм. Експозицията е в центрофугата от автоматизирани процеси и културни бъгове, дигитално присвояване и аватари на баналното.

Венелин Шурелов  / Случаен театър
+++


„В насрещното“ с куратор Венелин Шурéлов е част от кураторския проект „Седем извън трафика“ по идея на Станислав Памукчиев (07.10.2022 – 03.11.2022
)


+++


За проекта „Седем извън трафика“

„7 – Извън трафика“ е ново експериментално развитие в практиките на кураторските изложби на вече историзираните три издания на „10 х 5 х 3“ (2003, 2006, 2010) и „7 х 5 х 3“ (2021). Проектът се доверява на артистичната активност и кураторския опит на 7 визуални артисти, всеки от които има свои запомнящи се кураторски проекти, резултат от задълбочени изследвания в полето на визуалното: Site specific намеси, текст, концептуален обект (Правдолюб Иванов), социален активизъм и нови медии (Генади Гатев); парадоксални ситуации, предизвикващи сетивно-психичния опит (Петер Цанев), тоталната дигитализация, интеракция и преодоляване на културните стереотипи (Венелин Шурелов), неопластични концептуализации и деконструкции на образа (Иво Бистрички, Красимир Русев, Симеон Стоилов). Проектът не поставя идейни и формални ограничения. Отворен е за всички форми на съвременно изкуство, а кураторите имат пълна свобода на своите избори и предложения от областите на изследователските си интереси, които ще представят в обособено експозиционно пространство в залите на „Шипка“ 6 през месец октомври 2022.


+++


Проектът е на Фондация „Поддържане на изкуството в България“ и се реализира с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура” по програма „Визуални изкуства“.


+++


Повече за проекта и модулите на останалите куратори и авторите можете да научите тук:

Смислови групи: