Галерия (27)

На 7 октомври 2022, петък, беше открита изложбата „7 извън трафика“, която продължава практиките на кураторските изложби „10 х 5 х 3“ (2003, 2006, 2010) и „7 х 5 х 3“ (2021).

Станислав Памукчиев, по чиято идея се разви този сложен съдържателно и логистично проект, сподели с публиката, че в този случай не са поканили изкуствоведи, а са се доверили на артистичната активност и кураторския опит на 7 визуални артисти: Венелин Шурелов, Генади Гатев, Иво Бистрички, Красимир Русев, Петер Цанев, Правдолюб Иванов, Симеон Стоилов.


+++

Изложбата е проект на Фондация „Поддържане на изкуството в България“ и СБХ и се реализира с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура”.


+++

Информация за изложбата ще намерите тук: