Бюлетин типове
image

Изложба на Калия Калъчева и Калоян Николов

Изложбата „Тела / Антитела“ представя творческата колаборация между артистите Калоян Николов (фотограф) и Калия Калъчева (художник). Двамата се срещат, за да изследват комбинацията между фотография и живопис.
image

Изложба на Иван Нинов

Иван Нинов представя в галерия-книжарница „София прес“ изложба, озаглавена простичко „Графика и рисунка“. Неговата връзка с предметите, които настойчиво „портретува“, започва още от ученическите години в Художествената гимназия в София (края на 1960-те) и продължава досега.
image

Изложба на Регина Далкалъчева

Дигиталните графики, включени в изложбата Post Scriptum / P.S. на Регина Далкалъчева, представят своеобразно пластично изследване, фокусирано върху метаморфозата на буквените знаци в своего рода визуални тропи.
image

Изложба на Калин Балев

В своята изложба и тук, в галерия ЛИК, творецът се връща отново към темата за космичните начала, непосредствено свързани и предопределящи траекториите на човешкия живот и преживявания. Като част от експозицията са включени картини, колоритно изпълнени с образи и сюжети, отвеждащи към мъдростта на античната философия...
image

Изложба на Димитър Петров

В настоящата изложба в галерия „Ракурси“ Димитър Петров ни среща с природата, с места и спомени, с въображаеми и реални светове. За него живописта е сетивно преминаване през вселената на времето и пространството.