Галерия (8)

9 септември – 13 октомври 2023
галерия-книжарница „София прес“

Изложбата „Отражения на душата“ е своеобразна ретроспекция и първо цялостно представяне на изкуството на художничката Райна Бабачева-Голъп. Завършила графика в Художествената академия при проф. Румен Скорчев, след 1996 тя има редица впечатляващи участия в групови, национални и международни изложби на графичното изкуство, в които е показала стил и развитие на творческите си търсения като автор. Сега в експозицията могат са видят и живописните ѝ творби, създадени през последната година. Заедно с графичните опуси те звучат в духа на орфизма, в една обща оркестрация, въздействат с музикалното си звучене в сложна цветова хармония, разгърната в геометризирани форми и редуващи се структури, пресичащи се в различни посоки.

В творбите на авторката има импулс, има

интуитивно вътрешно търсене на духовна осъзнатост.

Нейното първо призвание – графиката, впечатлява с детайлното изграждане, с финес и изразителна чистота на линията и щриха и с деликатната намеса на цвета. Пространството е абстрактно и в него се вграждат женски тела и образи в подсъзнателен, сюрреалистичен контекст.

Райна Бабачева-Голъп / Новата ЕваВ живописните ѝ платна, изпълнени с акрилна боя, близостта с графичния ѝ език е очевидна. Вместо илюзията за триизмерност тя изгражда като Арахна своите композиции. Цветно „изтъкава“ с нишката на душата си отраженията на личните си преживявания и чувства. В цвят предава нюансите на емоционалните си усещания, сетивно ги усеща като трептене, в което контрастите и хармониите звучат единно. В тази многостепенна композиционна структура движението е многопластово и преплетено, транспарантно в него се наслагват като в колаж различни по цвят и структура форми. Пространството в живописните творби (всички те без название) е отражение на абстрактния свят на мисли и чувства. То е напълно абстрахирано от обективната конкретика на реалността и в този смисъл изразява интровертно определено преживяване в огледалото на душата на авторката, но не в образи, а в цветове и в движение. Тези абстракции, които са безпредметни, сетивно въздействат с вибрацията на тонове и полутонове, на приближаващи и изчезващи в пространството линии и мазки и асоциативно се усещат като плуващи в реката на живота отражения на чувства, илюзии, на размисли и творчески стремежи.

Райна Бабачева-Голъп / Digital point


Творческите идеи на Райна Бабачева-Голъп са свързани с феминизма и са изразени с женските портретни образи в живописта, с женското тяло, което изпълва с красота пространството в графиката. Те са и в чистата цветна тъкан на абстракцията, в която сложната плетеница от рисувани детайли усилва усещането за женското ръкотворчество – извечен израз на женската лична свобода.

В творбите на художничката има импулс, има интуитивното вътрешно търсене на духовна осъзнатост. Усещането ни от тези заредени с толкова емоция и енергия произведения на Райна Бабачева-Голъп е, че те са израз на нейната интелигентност и са отражение на творческото и духовното ѝ израстване в изкуството.

Пламена Димитрова-Рачева

+++

Публикацията е от Бюлетин на СБХ, Брой 05/ 2023, с. 21
Целия брой можете да разгледате и прочетете тук:

Смислови групи: