Бюлетин типове
Георги Милушев / паметник на Левски в Смолян (детайл)

За Левски и нехудожествената самодейност

Текстът с изключително остроумното и находчиво заглавие „Нехудожествена самодейност“ чрез конкретния случай в Смолян поставя един значим и принципен проблем в нашата култура, който като че ли не прави впечатление на никого, не се забелязва, не му се отдава необходимото внимание.
image

За отсъствията, неяснотите и пропуските в една изложба

Изложбата е част от важен изследователски проект, посветен на живота и делото на Тръпко Василев, иницииран и финансиран в по-голямата си част от колекционера Владимир Илиев. Като част от него още през юли бе представена документална постерна изложба в София.
image

Не обвинявайте огледалото, ако лицето е изкривено*

Днес изкуството е пряка жертва на компромиса, който правят и арт критиците, и арт журналистите – безпринципното хвалене на персони, творчества, събития, концепции, които не заслужават подобно отношение.