Бюлетин типове
image

За отсъствията, неяснотите и пропуските в една изложба

Изложбата е част от важен изследователски проект, посветен на живота и делото на Тръпко Василев, иницииран и финансиран в по-голямата си част от колекционера Владимир Илиев. Като част от него още през юли бе представена документална постерна изложба в София.
Бойко Загоров / Автобус „Чавдар“, 1986 г.

Промишленият дизайн във времето

Преди 55 години у нас бе положено началото и общественото утвърждаване на дизайна и професията дизайнер. Тя става съдба за група художници, архитекти и инженери, когато дизайнът стана обективна необходимост за качеството на промишленото производство, обслужването и жизнената среда.
image

Размисли върху материала в изкуството

Рисунката предоставя огромни възможности по отношение на материала. Тя може както силно да се доближава до живописта, използвайки акварел, или до графиката, така и ясно да се разграничава от тези два вида изкуство и да съществува в един самостоятелен свят.