Наградата се обявява на тържествена церемония в Художествена галерия „Проф. Васил Захариев“ – Самоков.

Можете да видите точната локация тук