Николай Майсторов

Николай Майсторов е роден в София на 7 август 1943. През 1969 завършва Национална художествена академия в София със специалност Живопис при проф. Ненко Балкански.

През 1995 е представен със самостоятелна статия в 34-томната енциклопедия на изкуствата Макмилън, Лондон.

Педагогическа дейност на художника:
1972–1973 Художествена гимназия, София – щатен преподавател, назначен с конкурс;
1973–1976 ВИАС – редовен асистент, назначен с конкурс;
1990–1993 ВИАС – поканен за хоноруван преподавател;
1993–1997 Първа частна художествена академия Жул Паскин, София – поканен за Главен художествен ръководител;
1997–1998 Основава и ръководи Ателие 19, София;
1998–1999 Славянски университет, София, факултет Изкуство на книгата – поканен и назначен на щат с ценз доцент;
От 2001 Великотърновски университет Св.Св. Кирил и Методий, факултет за изобразително изкуство, катедра Рисуване – назначен с конкурс за редовен професор.
1976–1990 художник  на свободна творческа практика.
Реализирал е множество самостоятелни изложби в България и чужбина. Участвал е в групови, национални и международни изложби.


Носител на различни награди.