Любомир Савинов

Любомир Савинов е роден на 2 септември 1941 в София. Завършва стенопис в Художествената академия при проф. Георги Богданов. Работи живопис и графика. Картините му са тежки, внушителни, със сурова пластичност и вътрешен заряд. Колоритът е дискретен и е характерен за цялостното творчество на художника – кафяво, зелено, сиво.

Характерна особеност е черният контур, с който Савинов изгражда конструкцията и обема. Определят го като виртуозен рисувач. Критиката го нарежда до големите български майстори, но въпреки че картините му са достойни за всеки европейски музей, те не са достатъчно известни у нас. Художникът не е сред любимците на съдбата. Може би заради трудния си характер или заради това, че не се е включил в социалистическия реализъм – по време на тоталитаризма Савинов прави само една изложба. Втората е по случай 60-годишния му юбилей, когато подрежда на два етажа от Шипка 6 своите пейзажи и монументални композиции. 

Любомир Савинов е роден монументалист, който не получава нито една поръчка за монументална работа през живота си. Това обаче не му е попречило да развие таланта си и да рисува цял живот. Този странен художник създава самобитно изкуство, което със сигурност има своето подобаващо място в съвременната българска живопис.