Откъс от Наредба за символиката и отличията на Община Самоков

Чл.17 (1) Статутът на Националната награда за живопис „Захарий Зограф“ е приет от Общински съвет-Самоков с Решение № 57 от 03.02.2000 г. (2) Ежегодната награда „Захарий Зограф” се присъжда за изключителни постижения в областта на живописта през изтеклата година. (3) Носителят на Наградата „Захарий Зограф“ се определя от жури, утвърдено със заповед на кмета на общината. (4) Наградата може да бъде присъдена за отделна картина, цикъл от творби или друга творческа реализация – стенописване на църква, манастир или украса на обществени сгради (пана, стенописи и др.), като произведенията (преносимите) са участвали в изложби в България или чужбина. (5) Във фонда на Историческия музей се приема наградената творба. (6) Носителят на Наградата се задължава да подреди изложба от свои творби в Художествена галерия „Проф. Васил Захариев“. (7) Националната награда „Захарий Зограф“ се връчва на тържествена церемония, която се провежда през месец май всяка година. Чл.18 Удостоените с Награда „Захарий Зограф“ получават: (1) Статуетка на Захарий Зограф. (2) Парична награда от 4000 лв.

В рамките на Националната награда за живопис „Захарий Зограф” се провежда Национален конкурс за детска рисунка.

Пълния текст на статута можете да прочетете тук