Надежда Кутева

Жури

председател:
проф. Аксиния Джурова

членове:
проф. Станислав Памукчиев, носител на наградата „Захарий Зограф“
Захари Каменов, носител на наградата „Захарий Зограф“
Любен Генов, председател на СБХ 
Борислав Китанов, изкуствовед
Иво Масларски, галерист
Владимир Георгиев, кмет на община Самоков

Галерия (3)