Бюлетин типове
image

Изложба на Регина Далкалъчева

Дигиталните графики, включени в изложбата Post Scriptum / P.S. на Регина Далкалъчева, представят своеобразно пластично изследване, фокусирано върху метаморфозата на буквените знаци в своего рода визуални тропи.
image

Изложба на Калин Балев

В своята изложба и тук, в галерия ЛИК, творецът се връща отново към темата за космичните начала, непосредствено свързани и предопределящи траекториите на човешкия живот и преживявания. Като част от експозицията са включени картини, колоритно изпълнени с образи и сюжети, отвеждащи към мъдростта на античната философия...
image

Изложба на Димитър Петров

В настоящата изложба в галерия „Ракурси“ Димитър Петров ни среща с природата, с места и спомени, с въображаеми и реални светове. За него живописта е сетивно преминаване през вселената на времето и пространството.
image

В страната на живописците. Минко Йовчев

„В страната на живописците“ е втората самостоятелна изложба на Минко Йовчев, в която авторът подхожда саморефлексно, насочвайки вниманието си върху смисъла и „ползите“ на живописта, връзката ѝ с действителността и (не)възможността за нейната автономност.
image

Изложба на Елица Баръмова – Барамó

Настоящата изложба е пети етап от дългосрочния проект „Седиментен процес“ на Елица Барамó, който тя развива от 2016 със завидна самовзискателност, упоритост и постоянство. В основата на този проект стои „Естетика на бавното движение“, илюзия за което художничката постига чрез изграждане на структура от напречни и надлъжни сечения на формата, тяхната конструкция и деконструкция.
image

Изложба на Камен Райчев

В цялото творчество на Камен Райчев са осъществени практически всички основни насоки на възможните прояви на художествения продукт, реализиран в кожа – от автономната, самодостатъчна творба до утилитарната вещ с определени практически или битови функционални характеристики.