Галерия (6)

13 – 29 февруари 2024
галерия „Арте“, София

„Следи от спомени“ е втората самостоятелна изложба на Яна Петкова-Каракашова в галерия „Арте“. Представянето на младата художничка заслужено отново намира място в изложбеното пространство, припознато през последните години като пристан на утвърдени художници, чието творчество бележи линията на съвременното българско изкуство. Само за няколко години, изминали от зимата на 2021, когато с изложбата „Брегове и скали“ тя еднозначно заема своето място сред тях, днес можем ясно да проследим творческото ѝ развитие.
Експозицията с последните творби на Яна Петкова-Каракашова се отличава с ясна и много изчистена естетска селекция от произведения, обособени в няколко серии. Някои особено интересни художествени проблеми и търсения, поставени преди няколко години, са изведени до осъзнати и сполучливи решения.

В изложбата са представени избрани произведения, сред които пейзажи, разкриващи виртуозно овладяване на цветни петна туш; също серии монотипии, пейзажи и абстрактни композиции с маслени бои.
През 2021 Ружа Маринска пише: „Виждам бъдещето на Яна Петкова именно в разгръщането на тези – живописни и душевни – пространства, върху които тя ще сложи свой неповторим личен знак.“ В настоящата изложба наблюдаваме отчетливо развитие на техниката на работа на художничката с туш. В първата изложба тя по-скоро експериментира и върви по пътя на изграждането на собствен почерк и художествена идентичност. Тогава силно впечатление за специалистите прави нетрадиционният подход на работа с туша посредством техники, присъщи за майсторите на акварела. Сред множество живописни произведения и големи по формат творби с акрил тушът и малките формати се открояват в изложбата през 2021 с много силен емоционален заряд.

В „Следи от спомени“ художничката развива именно тази линия на работа. Особено въздействащи и основна линия в експозицията са седемнадесет нови творби с туш. Художничката продължава да полага този материал с много вода и да създава цветни петна, вариращи от фина прозрачност до дълбоки, тъмни нюанси. Видимо изгражда формата с лекота, увереност и е усъвършенствала техниката до степен, която ѝ позволява свободата да постигне силно въздействие, изразителност посредством

богат колорит, достигнат с малък брой пигменти.

Впечатляващи са белите акценти, чистите и безпогрешно оставени недокоснати от цвета места. Майсторството на Яна Петкова-Каракашова в тази сложна и специфична за творчеството ѝ техника се разкрива най-силно в произведението „Зимни дървета“. Няколко от пейзажите като „Есен“ се отличават с необичаен и особено сполучлив подход по отношение на композицията, която не е подчинена на центъра или формата на изобразителното поле. Сред тях е и картината „Следи от спомени“. Творбата, дала името на цялата изложба, представена и на плаката, е създадена сякаш с един дъх, само с един цвят. Изведена е до графично съвършенство, балансиран контраст между тъмно и светло, изграждане на обем и чувство за динамика на три дървета, излизащи от плътната земя.

Яна Петкова / Тишина, 2023, туш, маслен пастел, хартияЧаст от подбраните творби в изложбата са обединени от сходни колоритни решения, които са вдъхновени от пътешествията на Яна Петкова-Каракашова в Австралия. Там тя наблюдава и изследва неповторимата красота на природни форми, които още тогава се преобразяват в живописни творби в нейното въображение. След завръщането ѝ в България спомените се превръщат в картини.
Друг важен ракурс в творчеството на Яна Петкова-Каракашова през изминалата година представлява серия от монотипии, озаглавена „Настроения“. Живописта е изградена посредством многократно нанасяне на слоеве маслени бои върху гладка повърхност като стъкло или друг специализиран материал. Различни ефектни акценти се постигат чрез наслагване на цветове или отнемане чрез издраскване. Ако монотипията е техника, позната от началото на XVII век, то в произведенията на Яна Петкова-Каракашова освен преплитането на възможностите, предлагани от това изкуство между живописта и графиката, откриваме и следи от нейния афинитет към текстила. В шест избрани произведения, определени от нея като „прозорци“, сходни обрамчени пространства, са поместени различни художествени отражения на абстрактно пресъздадени емоции и преживявания. В тях откриваме малки детайли, отличаващи се с особена рязкост и текстура, които са постигнати с полагането на текстилни нишки в определени етапи от изграждането на изображението посредством наслояване. Въпреки че нишките са по-скоро средство в тези творби, малки частици от тях са оставени на места и са превърнати в допълнителен материал и част от единната творба.

Яна Петкова / Настроения, 2023Художничката е израснала в семейство на значими, силни личности. Тя е внучка на известния живописец и ректор на Националната художествена академия (НХА) през 80-те години Найден Петков и дъщеря на Мартин Петков, съвременен художник, керамик и дългогодишен преподавател в НХА. Катя Петкова, лелята на Яна Петкова-Каракашова, също е художник и без съмнение автор, чието творчество повлиява интересите на младата авторка в областта на текстила. Другият ѝ дядо, арх. Стефан Матеев, е автор на множество ценни акварелни пейзажи, съхраняващи паметта за значими сгради, паметници на културата. Неговата дъщеря, майката на художничката – Багра Петкова, навярно е нейна най-силна опора и духовен спътник. Детските спомени на Яна Петкова-Каракашова са обагрени от динамиката на художествения живот, който буквално кипи в дома им, където често се събират художници, близки и приятели на нейните родители. Макар да липсва директна връзка или формална прилика с творби на художниците, чийто потомък е тя, могат да бъдат анализирани различни аспекти на сходни духовни и интелектуални търсения. Благодарение на тази много важна основа, на която стъпват и биват изградени вкусът и художественият усет на Яна Петкова-Каракашова, а също така и въпреки нея, тя вече еднозначно се отличава от със свой собствен почерк.

Христина Грозданова
+++
Фотографии: Владимир Каракашов

+++

Публикацията е от Бюлетин на СБХ, Брой 01/ 2024, с. 40
Целия брой можете да разгледате и прочетете тук:

Смислови групи: