Галерия (2)

7 декември 2023 – 5 януари 2024
галерия „Интро“, София

Трудно е да се анализира творчеството на автор като проф. Божидар Бончев. Първопричините за това са много и от най-различно естество. Всичко създадено от него очарова с майсторство, висок вкус и виртуозно владеене на техниката и материала. Той е един от най-емблематичните и отличаващи се български художници, които работят в областта на керамиката през последните 40 години. Не го наричам керамик, защото това би било изключително ограничаващо за големия диапазон от творчески постижения и за неговото изкуство, което не би следвало да се определя от характеристиките на дадения материал.
„Сюжета всеки вижда пред себе си, съдържанието намира само тоя, който има отношение към него, а формата остава тайна за мнозинството“, казва Гьоте.

Божидар Бончев е може би един от първите български художници, които се противопоставят на традиционното разбиране за керамиката като приложно изкуство, търсейки непрестанно нови посоки на художествен изказ и образност, заличавайки границите между приложните и изящните изкуства. Той преобръща представите за една хилядолетна традиция, която масово е свързвана повече с функционалното, отколкото с естетическото. И смело мога да кажа, че всяка една изява на професора е доказателство на тази теза. Настоящата изложба не прави изключение. Нека заглавието ѝ „Следи във времето“ да не ви подвежда и насочва към ретроспективност! Точно обратното – то говори за

континуитет, движение, прогрес.

Специално селектираните за пространството на галерия „Интро“ произведения са от няколко основни или т.нар. продължаващи цикли, които показват темите и посоките, по които той работи през последните години.
Тук са някои от неговите „Посвещения“, които създава, имайки предвид конкретни художници. Те въздействат с пестеливия си, но смислово натоварен пластичен език. С присъщите за автора художествени похвати Божидар Бончев изгражда художествено-пластични форми с фактура, ритъм, петно и обем, в единство и хармония до постигането на въздействащи композиции. На пръв поглед те създават впечатлението за живопис в конвенционалния смисъл на понятието. Само ако ги докоснем, ще усетим студенината на керамичната повърхност. В подобна стилистика е и серията „Лица“. За мен това са живописни обекти, интерпретирани с психологизъм и емоционално съдържание, постигнати чрез самостойните експресивни възможности на цвета. „Рециклажите“ проф. Бончев създава с бракуваните от неговите студенти керамични елементи, вдъхвайки им нов живот и създавайки от тях нови обемни композиции. Негодните чаши, чинии и предмети придобиват неочаквано въздействаща сила, като ни потапят в артистичния свят на твореца.

Божидар Бончев / от изложбата

В продължение на почти 40 години като професор и ръководител на катедра „Керамика“ в НХА Божидар Бончев формира аналитичния и творчески дух на поколения художници. Енергията и дарованието му са всепоглъщащи. И това би го потвърдил всеки, който е се е докоснал до неговата личност. Той дарява не само знания, но ни учи и на свободата да надскачаме себе си, да търсим неподозирани възможности, провокиращи образи и нови художествени похвати.

В своя артистичен път Божидар Бончев създава десетки творби, изненадвайки с дръзки идеи и реализации. Но изкуството не се измерва в количество, то има други стойности, други ценностни измерения. И тук може би в най-голяма сила важат думите на Хуан Миро: „В едно художествено произведение не е важна цената, която би получило, а семената, които ще разпръсне, за да открие нови пътища към бъдещи поколения“.
Артистът и учителят, проф. Божидар Бончев, върви по своята пътека, сеейки семената на знание, влияещо върху изкуството на нашето време. Проправя пътя за младите, които му вярват и го следват. Това е отговорност, която изисква смелост и личен пример, отговорност, която го кара да отвърне на всички онези, както той самият казва в едно свое интервю, „предизвикателства, отнесени от случайността и нереализираните идеи“.

Боряна Вълчанова, куратор на изложбата

+++

Публикацията е от Бюлетин на СБХ, Брой 01/ 2024, с. 20
Целия брой можете да разгледате и прочетете тук:

Смислови групи: