Бюлетин типове
image

Хералдични рисунки. Изложба на Стоян Дечев

В изложбата „Хералдични рисунки“ на доц. д-р Стоян Дечев са включени над 80 рисунки, представящи свободни интерпретации на хералдичната образност в контекста на традиционните и съвременните обществени и личностни взаимоотношения. Многопосочните търсения в съдържанието и формата често са преплетени с хумора, иронията и сатирата..
image

Трявна 2023. Годишна изложба Дървопластика

„Метарезерви“ е кураторски проект на Атанас Тотляков с асистент куратор Нуркан Нуф. Представени са шест индивидуални артисти и групов проект „Интенция за антивещ“ с повече от двадесет участници. „Метарезерви“ се заявява с визионерски кураторски текст, синтезиращ многоплановостта на процесите...
image

Метарезерви

„Метарезерви“ е кураторски проект на Атанас Тотляков с асистент куратор Нуркан Нуф. Представени са шест индивидуални артисти и групов проект „Интенция за антивещ“ с повече от двадесет участници. „Метарезерви“ се заявява с визионерски кураторски текст, синтезиращ многоплановостта на процесите...
image

Ние сме Земята. Плакатна акция на Радослава Боор

Радослава Боор започва проекта „Ние сме Земята /We are Earth project“ през 2019 като спонтанна, лична творческа реакция срещу глобалните злини, които човекът нанася върху планетата. Авторката постига ефектен и въздействащ синтез между плакат, бодиарт и фотография, който намира проявления в нови и нови художествени решения и теми. ..
image

Пътен хербарий. Изложба на Ралица Игнатова

Ралица Игнатова е художник с доказана креативна идентичност, освободен от комерсиалните стереотипи. Тя създава живописни творби като предизвикателство към интелекта, с ирония и съмнение в локалната сцена; като алтернатива на кавалетната картина в едно разширено поле за интерпретация, с динамични практики и визуални предизвикателства...
image

Разминаване. Изложба на Любомир Савинов

За разлика от предишните си изложби Любомир Савинов представя една камерна експозиция с произведения от 60-те и 70-те години на ХХ век във всички живописни жанрове. Селекцията и подреждането ѝ са изцяло идея на автора. Редуват се малки и големи формати в последователност, с пространство и въздух, помагайки на зрителя лесно да ги възприеме.