Жури в състав Антон Стайков (председател), Донка Павлова (живопис), Николай Колязов (скулптура), Васил Колев (графика и илюстрация), Марияна Аврамова (критика), Ивайло Цветков (карикатура), Румяна Дечева (реставрация), Владимир Мичев (дърворезба), Деян Саздов (рекламен дизайн),  Дима Каприева (текстил), Борислав Кръстев (бижута) и представител на КК на СБХ – Никола Енев, разгледа представените творби и документи и чрез тайно гласуване определи според броя на получените гласове авторите, които ще пребивават през 2023 в ателиетата на Сите де-з-ар, Париж, както следва (според получения брой гласове):

Победители

Стефан Гаджовски  – 8
Калина Мавродиева  – 6
Кирил Чолаков  – 6
Аделина Филева  – 5  
Виолета Апостолова  – 5
 

Резерви

Радослав Нейчев
Венера Константинова
Симеон Стоилов

Галерия (4)