Журито на конкурса за определяне на художниците, които ще пребивават в ателиетата на Сите де-з-ар през 2016 година, определи победителите. Списъкът е по броя на получените гласове. Ясен Гюзелев, Веселин Праматаров – комикс, Валентин Узунов, Стефан Петрунов, Бисера Вълева, Детелин Рачев, Милан Андреев, Милена Блажиева, Николай Маринов, Юри Буков, Мартин Трифонов, Стилияна Узунова. Резерви: Венера Константинова, Георги Ашиков.

Галерия (14)