Журито в състав: Николай Майсторов – живопис, Иван Славов – скулптура, Васил Колев – графика, Нели Христова – керамика, Георги Великов – дърворезба, Михаела Пъдева – текстил, Георги Янков – графичен дизайн, Владимир Николов – бижута, определи победителите в конкурса за престой в Сите де-з-ар през 2013 г. По реда на гласовете те са: Валентин Савчев, Иван Кънчев Иванов, Юлияна Текова, Елена Георгиева, Николай Русев, Светозар Бенчев, Иван Велчев, Красимир Зинин, Марианжела Анастасова, Миглена Кондова, Лилия Балева, Светла Петкова. Резерви: Юри Буков, Калия Калъчева. 

Галерия (11)