Журито в състав: Десислава Минчева – председател, Камен Старчев – секция 13, Кирил Матеев – скулптура, Михаил Михайлов – дизайн, Петър Митев – сценография, Светла Петкова – критика, Станислав Памукчиев – живопис, Стефан Божков – графика и илюстрация, Страхил Ненов – монументални изкуства, определи победителите в конкурса за престой в Сите де-з-ар през 2014 г. По реда на получените гласове те са: Петя Денева, Стефан Чурчулиев, Стела Василева. Теодора Илиева, Стоил Мирчев, Лиляна Чаушева, Валентин Топалов, Орлин Иванов, Калия Калъчева, Мирена Златева, Кристина Йосифова, Галина Лардева. Резерви: Росен Рашев – Рошпака, Моника Найденова.

Галерия (8)