Йово Панчев

д-р Гатев / от изложбата

17 ноември 2020 – 31 януари 2021
Национална галерия, „Квадрат 500“

куратор Йово Панчев

След „Това е“, показан в галерия „Райко Алексиев“ – СБХ през февруари, „Това съм“ връща в дебата теми, базови за взаимодействието между общество и изкуство, като отговаря на поставените по-рано тази година въпроси под формата на цялостно произведение.

Мислена и като програмен преглед, и като тезисен поглед, изложбата търси чистия художествен модел. В случая се стъпва на указанието за

контролиран мизансцен: вход, пит-стоп, изход.

Движението подхваща парадигмата на предходната изложба „Това е“, в която се работеше с подмяната като процес, неотделим от историческото развитие на западното общество.

Стандартизираното ползване на базови модели, на жанрове, на почерк и стил в изкуството, на повече или по-малко утвърдени нормативи е причината да се стигне до тотално неглижиране на изкуството и подкрепа на посредственото. И до вече поставяния въпрос: решава ли се през видимото нещо съществено.

Смислови групи: