Галерия (2)

Тита Димова-Вантек / от изложбата

11 – 25 март 2021
галерия „Доза“, София

Изкуството е двуполюсна територия. Между двата полюса – този на създаването и този на срещата със създаденото, е разположена орбитата на изкуството на споделяне. Формата на експониране като деликатен посредник на изкуството. Тита Димова-Вантек владее и двата полюса. След години работата като сценограф на европейската театрална сцена и кратък период, в който овладява техниката на скулптиране, тя открива първа изложба в София. The Drops (Doza Gallery) е заглавието на изложбата, в която Тита създава среда за 12 керамични форми, излезли изпод ръцете ù. Изящни глави, застинали в своите емоции. Като сталкери, обитаващи собствен свят, общуващи на рядък език. Като хор на херувими. Като ангели, иронизиращи мита за себе си. Като войни на духа, в чиято среда сме поканени да общуваме. В минимализма, с който са създадени главите, Тита залага гнезда за въображението. Задава визуални кодове, в които е заложена философията на формите. Те нямат характери, те са различни в еднаквостта си и носят белези на различни културни митове. Скулптури в сакрален ритуал. Като паралелен свят, в който капки вода отмерват времето. Като въображаем храм, в който всеки е добре дошъл да сподели времето си.
Талантът на Тита Димова да овладява пространства и да създава визии минава и през създаването на контекста на експониране. Тя кани други трима артисти, с които да обживеят пространството. В средата на The Drops е включена визуалната медия на Станислав Тодоров – Роги, режисьор („Дъвка за балончета“), Георги Георгиев („Остава“) и Слав Симеонов – музика и саунд дизайн. Постига се усещане за чистилище. Набляга се върху идеята за единство между форма, дух и чувство.
Контактността между съзнание и несъзнавано е изразена през формата на скулптурата и водата в симбиоза със звуковата тоналност на трептенията, в които душата битува. Видеоартът със средствата на абстрактната визуализация и през идеята за съвременния човек – усещането му за тревожност –
дефинира по свой начин вибрациите на душата.
Обекти, среда, видеоарт и аудиоинсталация, обединени в едно цяло, дефинират трептенията на душата и нейната кардиограма. Така всеки елемент от инсталацията е сетивен знак, който независимо от това как го назоваваме: символ, метафора или код, живее и въздейства, преодолявайки времето и пространството на физическото тук и сега.
 
The Drops има потенциала да бъде споделено приключение.

Смислови групи: