Иван Русев

Цветослав Христов / Проект

От края на 2018 и началото на 2019 г. е в ход реализацията на проект на секция „Скулптура“ към СБХ за осъществяване на скулптурно парково пространство в София. Идеята е подкрепена и ще се развива с логистичното, материално и финансово съдействие на Столична община, фондация „Арт център – Илинденци“ и спомоществователят Емил Иванов, както и от други такива, привлечени от Столична община, съпричастни към идеята. За целта Столична община предоставя територия в „Южен парк 2“, в зоната между Национален музей „Земята и хората“, хотел „Хилтън“ и Софийски арсенал – Музей за съвременно изкуство. Проектът ще се провежда на няколко етапа, в продължение на няколко години, под формата на скулптурни симпозиуми, като основното място за създаване на скулптурните фрагменти е базата на фондация „Арт център – Илинденци“ в село Илинденци.

На всеки от етапите ще се реализират по около пет скулптурни намеси, които влизат в задължителна комуникация помежду си и със средата, за която са предназначени. За първия етап след журиране от комисия (в състав: Иван Русев, Ангел Станев, Емил Попов и Стефан Лютаков) бяха избрани пет проекта, които да продължат и да подготвят своите визуализации за явяване пред Художествения съвет на Столична община.

Условие на организаторите от Столична община и фондация „Арт център – Илинденци“ е проектите да са съобразени с преминаващите посетители на парка и техните домашни любимци, да подобряват условията за комуникация и рекреация и да бъдат разположени върху или около съществуващи пешеходни пътеки, оформени от хората в парка. Самовъзникналите пътеки са групирани в преплетени зелени триъгълници с обособени ядра. Авторите интерпретират различните състояния на преминаващия човек. Това са обхождане, провиране, забързване, забавяне, сядане, на кръстопът. Това е причината наименованието на първия етап да се нарича „Преки пътеки“. В него участват Арт група „7+1“ (Илко Николчев, Йоханес Артинян, Камен Цветков, Панчо Куртев, Цветослав Христов, Рашо Митев, Орлин Иванов и Иван Стоянов). Архитектурната част в подготовките за явяване пред съответните институции е с любезното съдействие на арх. Георги Даскалов, който е част от представящия проекта колектив.

След проведеното разглеждане на отделните проекти от Художествения съвет на Столична община бяха направени допълнителни препоръки за представяне на 3D визуализации на художествените проекти и по-детайлна разработка на отделните намеси спрямо конкретната среда, по които колективът работи в момента.

Смислови групи: