Галерия (2)

Николета Иванова / Утро

За пореден път на симпозиума по скулптура в Ясна поляна се демонстрират творческите сили и импровизаторските способности на участниците. Отново скулптори от различни региони и поколения си дават среща, обменят опит, емоции и идеи сред прекрасната природа на Странджа в с. Ясна поляна, където творческата енергия на десетки автори се трупа от години и където създадените от десетилетия дървопластики надничат от всяко площадче.

Смели, артистични експерименти, предизвикани от младежки ентусиазъм, както и търсене на нестандартна гледна точка и собствен почерк обединяват младите автори. Майсторство, професионализъм и провокация към въображението демонстрират по-опитните творци. В техните произведения откриваме традиция и модерност, класика и авангард.

Да превърнеш дървесния ствол в ярко и неповторимо произведение е сложна като мисъл и трудоемка като работа творческа задача. Петимата автори, работили в Ясна поляна тази година, са постигнали органичност между образна символика и пластична интерпретация; използвали са различни изразни средства, за да предадат своята художествена идея. Всеки детайл в творбите е дълбоко премислен и преживян.

В работата си „Очакване“ Владимир Мичев е изследвал пластичния потенциал на материала в стремежа си да проникне в същността на предмета. Този експеримент говори достатъчно, без да са необходими детайли и описателност. Светлозар Чавдаров насочва търсенията си на границата между фигуративното и абстрактното, където се откроява структуропределящата роля на линията в организацията на композиционния градеж на творбата „Десница“.

Разгърнатата в пространството композиция „Пъзел“ на Ивайло Милчев ярко изразява взаимоотношението позитив – негатив не само като пластичен, но и като концептуален проблем. Чрез повърхностния цвят тази работа получава допълнителна диференциация и визуално обогатяване.

Пластиката „Утро“ на Николета Иванова включва полуабстрактна образност. Съставена от елементи с по-големи и по-малки форми, превъзмогнала съпротивата на материала, творбата внушава деликатни душевни настроения. Чрез своеобразен ритъм на солидната и овладяна структура авторката реализира пластичните си стремежи.
Творбата на Никола Диков „Орнамент“, както обикновено, зазвучава хармонично, като едно цяло. В пластиката има изразителност и динамика, подчертана материалност на дървото, придаваща сила и здравина.

В експонираните работи могат да се видят класически пластични техники и експеримент в откриване на експресивния изказ. Със сигурност този пленер постига целта си да обогати екстериорната среда в град Приморско и село Ясна поляна,

да провокира модерен поглед към изкуството на дървопластиката.

Новаторството, разнообразните търсения, а и различните постижения всяко лято увеличават забележителната скулптурна колекция, с която организаторите на симпозиума Община Приморско, кметство Ясна поляна, читалище „Лев Толстой 1926“ и СБХ трябва да се гордеят и нека им благодарим и ги поздравим за упоритостта и последователността, с която работят за развитието на симпозиума.

Смислови групи: