Шуменско плато / от пленера

От 2 до 9 септември 2021
Шумен

За 12 път се проведе национален пленер по живопис „Шуменско плато“, организиран от Община Шумен и Дружеството на шуменските художници. Участваха 5 автори от страната: Добромира Димитрова и Павлинка Димова (София), Иван Гоцев и Стоян Божкилов (Сандански), Николай Тодоров (Добрич), и 5 автори от Шумен: Красимир Арсов, Мая Райчева, Надежда Русева, Радослав Ценов и Теменуга Христова. Пленерът завърши с изложба, а всеки участник дари картина за художествения фонд на Община Шумен.

Смислови групи: