Галерия (2)

Поводът за концептуална изложба акция на тема „Обичам да чета“ е Денят на славянската писменост и култура 24 май. Главната улица на Велико Търново бе обсипана с плакати по витрините на магазините, посветени на стойността на четенето и любовта към книгите и кирилицата. Авторът Красимира Друмева избира тази нестандартна форма на представяне на своите 36 плаката, за да провокира и приобщи публиката към по-дълбоко разбиране и съпричастност с творческите търсения на художниците. Плакатът още от самото си раждане е наречен изкуство на улицата и кой, ако не той може да изпълни тази мисия? Създаден е, за да е близо до хората и да представя информация на актуални теми от ежедневието. Има огромната комуникативна сила да провокира в аудиторията нови идеи, мисли и емоции. Неговото място не е в камерната атмосфера на галерията, а по улиците, спирките и всички натоварени от градския трафик пространства. Неговият чист и ярък език бързо привлича вниманието дори на най-неочаквани места.

Тъй като изложбата има временен характер и мястото на експониране не позволява да се обхванат всички творби, Друмева създава уебсайт (designkd.com), където може да се проследи цялостната концепция на проекта „Плакатът – изкуството на улицата“, както и всички участващи плакати. Всеки изложен на улицата плакат е придружен от QR код, който посредством мобилна апликация отвежда зрителя в интернет галерията. Този подход превръща физическата експозиция във виртуална, като провокира интеракция между автора и публиката.

Основен фактор, който стимулира автора Красимира Друмева да осъществи този проект, е една негативна тенденция, която се задълбочава все повече в съвремието ни. Дигитализацията на всички форми на общуване и достъп до информация до голяма степен ограничава досега до реалната книга. Съвременният човек отделя голяма част от времето си, пребивавайки във виртуалния свят, а това притъпява сетивността – да бъдат забелязвани и оценявани малките детайли в обкръжаващия свят. Мозъкът бързо привиква към интензитета на стимулация във виртуалната реалност. Този процес води до установяване на нисък праг на чувствителност към категориите грозно – красиво и т.н., което влияе върху способността да се възприема и разбира изкуството. В този контекст четенето на книги има огромен терапевтичен ефект както върху мисловното, така и върху емоционалното здраве на модерния човек.

Представената експозиция от плакати носи послание, идея, смисъл. Разчита се на ясна концепция, която се развива посредством графичния език. Умишлено се следва една и съща идейна нишка, която се доразвива и левитира посредством многообразие от ситуации и семиотична натовареност. Интегрирането на цитати от велики личности от артистичните и научните среди в типографската композиция пречупва през призмата на времето мисли за книгите и четенето като свещенодействие и признак за духовността на човечеството. Целенасочено символът на книгата присъства в плакатите, за да визуализира многообразието и универсалността на този образ. Той може да се асоциира с вещи, образи и предмети от бита и ежедневието. Авторът цели чрез тези превъплъщения да акцентира върху четенето – важен фактор за натрупването на знания и сетивност, необходими за осмисленото съществуване на човека.

Паралелно с разгледаните проблемни аспекти, като художник и дизайнер Красимира Друмева регистрира посткомерсиална тенденция в сферата на графичния дизайн у нас. Плакатът претърпява съществени трансформации, той е гъвкаво и интердисциплинарно изкуство, което върви в крак с тенденциите и потребностите на урбанистичната среда. Присъства във всички сфери на работа и забавление на съвременния човек и като такъв е неразделна част от визията на модерния град.

Създаването на серията плакати „Обичам да чета“ е плод на вдъхновение и желание за предаване на послание.

Смислови групи: