Соня Ковачева / Нощна разходка

В Градската художествена галерия на Благоевград Соня Ковачева представи своята самостоятелна изложба „Фокусиране: Париж, Благоевград, Мюнхен“. Изложбата е подстъп към зрялата изразителност и е създадена с осъзнатото чувство за изкуство. Чрез нея авторката се стреми да въплъти индивидуалното, а не тривиалното. „Фокусиране: Париж, Благоевград, Мюнхен“ е творчес-
ки проект, в който Соня разглежда художественото моделиране, визуалното интерпретиране и историята на част от собствените си изложби.

Серийните композиции „Лични преживявания от Париж“ и „Нощна разходка из Сена“ са откровения, които извеждат емоциите на преден план. Дигиталните принтове, фотосите и живописта отбелязват интегрирането на личните преживявания в нейното творчество. Духовната функция на

изкуството, която тук е предадена чрез любовта към града и хората,

запазва своята индивидуалност и неприкосновеност. Стремежът към превръщането на начина на живот в художествена творба присъства като красив живот на цветя, листа, шоколад и други обекти, които имат намерение да свържат красивото с радостта от живота. Тази радост, която е лично усещане за Соня, става достъпна за всички. Тя преоткрива образите от натрупаните впечатления и репродуцира своите чувства чрез живописта. Тук светът не е имитиран, той е изразен чрез индивидуални и креативни състояния с множество линии от цветове, с различни способи върху повърхността, с оставане на следи от акта на действието. Всичко това показва душевност, която е изразена външно.

Техническата репродукция дава разнообразни перспективи. В голяма степен тя съумява да разшири и популяризира процесите на създаване и съхраняване на художественото произведение. Използвайки съвременните техники за размножаване, произведението се мултиплицира, като това не премахва оригиналната творба. Културната индустрия освен като редукция на художественост и естетичност може да се види и като наличие на стимул за споделяне. Така Музеят на Клюни в Париж, който разполага с богата колекция от Средновековието, успява да провокира Соня към изкуство, в което съжителстват показният език на историческите образи и нейното въображение. Работите са визуално поднесени към зрителя, чиято възприемчивост е предизвикана. Колажите и информацията, която те носят, са свързани изцяло с детайли от копия на гоблени, присъстващи в колекцията на гореспоменатия музей. Репродукциите потвърждават идеята, че всички решения са валидни и определят период от време, но в случая този период търпи своето възраждане. Така авторката съумява да представи старото с нова осведоменост и да доведе до ново мнение.
Лебедите от парк „Бачиново“ в Благоевград силно вдъхновяват авторката със собственото си поведение и разказаните за тях истории. Творческият процес приема естествената красота и я пресъздава чрез хармония, симетрия и финес. По този начин изкуството показва нещата, които са познати на публиката и са част от нейното ежедневие. Оказва се, че между света на изкуството и този на хората няма различия. Всяко произведение има своята истинност, завършеност и е в пределите на човешките възможности. Но изкуството на мимезиса не се ограничава само с опредметяването на красивото и познатото, то дава информация и за своите модели. Така творчеството допълва прототипа, обогатява го и изгражда по-добра представа за него. В процеса на търсенията под формата на външното наподобяване започват да се прибавят и различни вът-
решни разбирания. Чрез похватите на рисунката и фотографията, които Соня използва, нейното изкуство престава да бъде цел за самото себе си, а да е в услуга на външните интереси.

Възможността на изследванията е допълнена и от опита, който художничката натрупва от пътуванията си в различни страни. През 2012 г. тя е стипендиант във Вила Валдберта, която е резиденция към Културния отдел на град Мюнхен. Това е място, където си дават среща творци от различни облас-
ти на изкуствата. Интегрирането им поражда преживявания, които допълват вътрешната душевност на авторите. Тяхната целеустременост е насочена към окрупняване и излизане извън строгите очертания на определения вид изкуство. В тази насока Соня Ковачева „поетизира“ цикъла „Фротажи“. Преживяванията ѝ са пресъздадени в творчески образи, съдържащи орнаменти и детайли от мебелите и стените във Вилата. Тя комбинира отпечатъците, които грижливо е събрала, в различни посоки, като регистрира косвено собственото си душевно състояние и опредметяването на идеите. Тяхната нова форма се стреми да демонстрира процеса на създаване на творбата и да придаде ново значение на готовите модулни елементи.

В хода на тези експерименти, търсейки своята същност, Соня достига до обобщаване на натрупаните впечатления. Париж, Благоевград и Мюнхен са трите града, към които се фокусира художественото поле на представената изложба. Интересите на художничката са в посока на сетивната реалност, поетичната природа и съживената традиция. Всичките те формират нейния личен почерк. Тя разказва историите си по собствен начин, насочва вниманието към действителни моменти и описва личните си преживявания. Философските ѝ схващания са свързани с образа и неговата физическа и духовна същност. Изложбата „Фокусиране: Париж, Благоевград, Мюнхен“ дава право на зрителя да стане част от едно творчество.

Смислови групи: