прес СБХ
Галерия (8)

21 – 30 декември 2020
галерия „КО–ОП“, София

Този форум е една от най-популярните изяви на секция „Графика и илюстрация“ към СБХ. По традиция в края на годината той гостува на различни галерии в София и в страната, а домакин на тазгодишното осмо издание бе столичната галерия „Ко–оп“.

Събитието представя съвременното българско графично изкуство, очертава посоки и тенденции, стилови и художествено-естетически търсения, демонстрира убедително както артистичните превъплъщения и богатите възможности на различните графични техники – от класическите офорт, акватинта, суха игла, преге, мецотинто, висок печат и литография до най-новите дигитални технологии на печат, така и онова особено обаяние, присъщо единствено на графичната миниатюра. Той се утвърди като платформа за изява на млади и навлизащи в професията автори и същевременно е място за среща с утвърдени имена и класици на българското графично изкуство.

Осмото издание продължава и обогатява постигнатото през годините, представяйки

актуалната картина на малките графични форми

чрез 120 графики на 45 съвременни български автори от всички творчески поколения.

+++

Участници

Александра Александрова, Александър Лазарков, Андрей Бахнев, Анна Цоловска, Антон Христов, Буян Филчев, Васил Ангелов, Васил Колев – Vassilo, Верджиния Влъчкова, Виолета Апостолова, Гергана Иванова, Георги Ашиков – Ашо, Дария Рангелова, Десислава Христова, Елена Капелова, Емануела Ковач, Живко Мутафчиев, Зоран Мише, Ива Димитрова, Иван Нинов, Ивон Кючукова, Ирма Водева, Йоанна Петрова, Калоян Жеков, Красимира Дренска, Кристина Дамянова, Лаура Димитрова, Майа Антова, Майя Чолакова, Маня Вапцарова, Марина Александрова, Мария Духтева, Николета Иванова – Стоимирова, Никол Нешева, Онник Каранфилян, Павел Целковски, Петър Чиновски, Рая Аксентиева, Розина Макавеева, Росен Станоев, Румяна Карастамова, Снежина Бисерова, Стефан Гаджовски, Христо Георгиев, Цвета Петрова.


В изложбата особено място заемат литографиите на големия български художник Стефан Марков (1940 – 2000), на когото са посветени и връчваните като награди плакети, които представляват бронзови реплики на негова знакова графична творба.


Проф. Чавдар Попов пише за Стефан Марков: „Не са много онези съвременни български художници, които така определено и категорично, при това по естествен и ненатрапчив начин, са наложили своето присъствие в артистичния живот на страната, както Стефан Марков [...] Роден край морето, в Бургас, авторът цял живот носи в съзнанието и подсъзнанието си образа на морето... Връзката му с необятната водна материя, с вселената, която обитава и изпълва с живот и разнообразие морските глъбини, е интимна, а заедно с това и интелектуална – взаимодействията и взаимоотношенията между човека и природата са пречупени през едно неповторимо възприятие и изказ, който съдържа едновременно и поетичното, и философското начало..."


+++


В рамките на форума бе отдадена почит и към големия български график Атанас Василев (1941 – 2011) и бе представена малка част от неговото богато творчество. В откъс от текста на Чавдар Попов към албумното издание „Мемориална изложба Атанас Василев“ (2012) четем: „Пред нас е удивително по значимост и по обем творческо дело, на пръв поглед разнолико, разнопосочно, но всъщност удивително монолитно и цялостно в своето полифонично звучене.

Няколко неща правят впечатление и следва да бъдат специално подчертани. Преди всичко – впечатляващата отвореност на автора към историята и съвремието на изкуството, жадният за познания поглед и същевременно винаги проникновената осмисленост в преживяването, в усвояването и в творческото четене и препрочитане на уроците на графиката в многовековния ù път на развитие. Може да се каже, че това е дълбоко, принципиално уважение към класическите традиции. Атанас Василев в пълна степен притежаваше таланта да извайва различни по характер образи като своеобразни знаци-символи на дълбоките мисловни пластове, които съставляваха самата същина на творческата му натура, на неговия пластичен мироглед. Защото за него рисуването освен любов и радост беше и сериозен, отговорен труд. Безспир търсеше и откриваше експресивните характеристики на графиката – като се започне от класиката (Рембранд, Домие) и се стигне до модерното изкуство (Пикасо). От универсални, при него тези характеристики се превръщаха в нещо дълбоко личностно, вътрешно преживяно и почувствано, без при това да губят нищо от своето общочовешко значение. Солидната рисунка, живата линия, темпераментният щрих, артистично разлятото петно, усетът за типичното и характерното, изведени не като умозрителни, а като конкретни визуално-пластични категории, като точно намерени еквиваленти на дадени усещания или емоционални и духовни състояния, са най-важните характеристики на неговия стил. В същото време проблемите на пластичното пространство, на комбинаториката като израз на Божествените пропорции, като сума от външно неафиширани, но същностни висши закономерности на всемира, като проява на духовното начало извън и отвъд човека, е другата значима свръхзадача, която художникът решава в редица творби, вдъхновени от опусите на неговия учител Петър Чуховски.“

И като стана дума за традиции, и тази година по време на изложбата бе предоставена възможността за поръчка на тиражи, много подходящи за подаръци и поздравления, а в деня на откриването се проведе и очакваната акция на графични произведения като жест на авторите към публиката – ценителите и колекционерите на графика да се сдобият с произведения на атрактивната цена от 50 лв.


+++

Награди на Осми Форум „Малки графични форми“

Емануела Ковач и Вeрджиния Влъчкова
Две равностойни награди и бронзов плакет

Александра Александрова
Награда на галерия „Ко_оп“ за млад автор

Смислови групи: