Калия Йорданова / Олтар

ноември 2018
ГХГ „Борис Георгиев“, Варна

Както в природата, така и в изкуството съществува цикличност, в която определени кардинални явления и идеи се синхронизират с традицията и получават своето времево развитие и надграждане.

Пред последните години известната варненска художничка Калия Йорданова постави своите творчески търсения в полето на проучване на символиката на българската орнаментика и алфабет, като се опираше на изследователската работа на редица видни наши фолклористи и етнографи. В търсене на визуалния им еквивалент тя изгради своите живописни произведения, като постигна вътрешен баланс между знаково-декоративното и абстрактното формотворчество.

Юбилейната ѝ изложба съдържа циклите „Слънчеви календари“, „Амулети“ и „Сакрални знаци“, а самото ѝ заглавие е свързано с прабългарския олтар, където символите знаци са незаличими свидетелства за Духа на един древен народ. В дълбоките пластове на българските традиции и фолклор до днес се пазят трудно разгадаемите кодове на една празнична обредност, енергийно свързваща човек – природа – Създател. Както казва авторката: „С интуитивната си същност нашите предци са преплели живота и магията в едно цяло, а отношението им към живеенето е като към празник. Преосмислянето на ежедневието в празник превръща жизнерадостното в норма на съществуване. Магията на древните, магията на празника е втъкана в килими, носии, шевици, приказки, каменни олтари, омайна музика. Това е една цялостна житейска система, която е съхранила българщината, всичко положително и морално устойчиво. Българската духовна култура е опазила свещеното пространство на живота и е осветила земното съществуване на поколения българи.“

Калия Йорданова, както малцина от нашите съвременни творци, открива за изкуството си друг, обновен живописен език в произведения, чиито образи са свързани с българската традиция и душата на народа, т.е. тяхната традиционна фолклорна изразност има символиката на охранителна, защитна, сакрална и естетическа функция.

От една страна, авторката се опира на ценности, програмно изведени преди един век от дружество „Родно изкуство“, и от друга страна, тя постига многопластова изразителност на произведенията си, като ги извежда в художествена абстракция и знак, буква или орнамент, пресъздадени без етнографски натурализъм. Творбите ѝ са много ярки, въздействащи образно и в същото време вълнуващи, трептящи, наситени с фина емоция, закодирана в колоритното изграждане на изобразителното поле.
Безсюжетни, абстрактни, чрез фокусиране в символиката на изображенията в тях се разчитат традиционните представи от родовата ни памет, свързани с раждане и смърт, любов и плодородие, майчинство и вяра. Калия черпи познание от древните космологични представи на българите и сътворява в изкуството си нови, знакови образи, които успешно трансформира към съвременната ни визуална култура.

Юбилейната изложба на Калия Йорданова в родния ѝ град Варна не е обичайна ретроспекция на творчеството ѝ, а представлява една дълбоко преживяна и осъзната проекция на творческото ѝ кредо и познание. Експозицията е съпътствана с изследователските текстове на Тачо Танев, научно доказал, че орнаментът елбетица запазва признаците на древната далекоизточна астрономическа символика и значението на Тангра като божество на небесната вяра на протобългарите. Живописните платна на Калия Йорданова са изведени до основните символни кодове на орнаменталното изкуство и притежават своя съдържателна структура. Пластичните изразни средства разкриват свещената ритуалност и универсалната знаковост на декоративните мотиви.
Тези пластични решения разширяват границите в разбирането за живопис и носят пространствена характеристика като самостоятелен обект.
Въздействието, което внушава авторката е драматичното противопоставяне на опозициите светлина – мрак, сакрално – профанно.
Артистичната платформа на Калия Йорданова може да бъде разбрана като развитие на емоционално-психичната сила, която носят пластовете на нашата духовна памет.

Извън крясъка на жестокостта на деня картините разкриват мълчанието на безвремието и осъществяват диалог с върховното тайнство на образното ни наследство.

Изкуството на Калия Йорданова ни връща към изконните ценности на българската душевност, традиция, култура и познание, толкова важни в запазването на нашата идентичност в необратимите процеси на глобализацията днес.

Смислови групи: