прес инфо

Николай Маринов / Портрет

22 януари – 3 февруари 2019
галерия „Лабиринт“, Пловдив

„Носталгично…“ е последният проект на Николай Маринов, създаден специално за специфичната атмосфера на галерията. Вдъхновението на автора идва както  от връзката и постоянното му завръщане към неговия роден Пловдив, така и от търсенето на онези събития, образи, цветове, усещания, които, макар и забравени, незабележими, ненапълно осъзнати, са силно вкоренени във всеки един от нас.
Тези „завръщания“, носталгията към нещо минало и не докрай случило се, към първоначалния смисъл на понятия, предмети, думи са представени като основна база, начала в творчеството на художника. „Дом“, „Къщи“, „Дървета“, „Кула“, „Моряци“, „Лабиринт“, „Крайбрежие“ са само някои от заглавията. Авторът рисува най-обикновени образи и обекти, но зрителят винаги получава множество варианти за виждане или съпричастност… И това е така, защото наслагването на всички тези лица, измерения, опростени до елементарност линии, петна опитват да кореспондират с онази невидима същност на индивида, с неизменната връзка с детството, със способността за виждане през баналностите на битието, с порива за пътешествия и преоткриване на света.
С проекта „Носталгично…“ Николай Маринов продължава предишните си проекти „Образи, Пространства, Хоризонти“ (галерия „Сезони“, София, 2017) и „Отново към Пловдив“ (галерия „Червеното пони“, Пловдив, 2017). „Носталгично…“ обогатява познатата посока на развитие на автора с опита си да скъси дистанцията не само чрез по-задълбочено вникване и представяне на художествени образи, но и с търсене на артистичен диалог, коректив и съпричастност.

Смислови групи: