Галерия (1)

Вход – Изход / от изложбата

На 12 април 2018 година в градската галерия на Ниш започна гостуването в Сърбия на изложбата „Вход-изход“. Организираната от секция „Графика и илюстрация“ изложба с куратор Десислава Христова беше представена в галерията „Шипка“ 6 през 2017 г., а „пътуването“ ѝ в Сърбия ще продължи към Лесковац и Цариброд. Изложбата бе открита от Едвин Сугарев, генерален консул на България в Република Сърбия.

***
Чест и удоволствие е за мен да участвам в откриването на графичната изложба „Вход – Изход“. Тя е поредното свидетелство за културния диалог между България и Сърбия, на добрите контакти между българските и сръбските художници, на тяхната обща воля да направят своя визуален прочит на сложния свят, в който живеем. Всички ние съзнаваме, че през последната година отношенията между нашите две страни навлязоха в нова фаза, че като председателстваща Съвета на Европейския съюз България пое ангажимента да съдейства за евроинтеграцията на Западните Балкани, че в този контекст можем смело да кажем, че контактите на най-високо равнище никога не са били по-интензивни и добронамерени. Но и винаги трябва да помним, че артистите са най-добрите посланици на мира и братството между народите, че за тях границите и предразсъдъците от миналото нямат значение, че те винаги могат да намерят входа към нашите сърца и изхода от конфликтите и заблудите – доказателство за което е и тази изложба.

Тя е наречена „Вход – Изход“ и това име носи определена символика. Входът винаги е и изход, времената и пространствата протичат двупосочно, преплитат се, преливат се взаимно. Именно

в пространството на входа и изхода се срещат началото и краят,

които взаимно се осмислят и ни предизвикват да разчетем посланията от това докосване. И именно там, където се срещат, сблъскват и разминават събития и съдби, животът е пъстър и разнолик. Тук той става труден за разчитане, неговите кодове се губят. И тогава на помощ идва графичното изкуство, което се съсредоточава в контура, в рамкиращото пространство, което обуздава бъбривостта на цветовете, което изчиства подробностите и изтръгва символика от протичащите като река през входа и изхода форми. Това е, което прави графиката, както впрочем с различни средства и всяко изкуство – заставя ни да видим под повърхността, да усетим същностните послания под ежедневните случки и перипетии, да разберем самите себе си като част от универсума.

Тук можете да видите как българските графици и илюстратори осъществяват тази важна и същностна мисия. Трябва да подчертая, че това е представителна в истинския смисъл на думата изложба: тук си дават среща най-големите имена на българската графика заедно с млади и търсещи още себе си автори, на които бъдещето безспорно принадлежи. Всички те се срещат тук – на Входа-Изход, в бушуващото ждрело на живота, от което всички ние сме част.
 

Смислови групи: