Галерия (5)

Как визуалната и сетивната култура могат да бъдат мобилизирани, за да се адресира една от най-съществените промени в късната история на човечеството. Екологичният колапс е концепция, която повечето от нас разглеждат като далечна абстракция. Изкуството се стреми да промени и попълни тази пропаст в осъзнатия ни живот като общество.

Ако не сега, кога? „Кога“ е интересна част на речта,

която може да се отнася за миналото, настоящето или бъдещето. Съвременното изкуство обаче се интересува от сегашния момент, използвайки визуални и други аспекти, посветени на разнообразните начини, чрез които човекът намира себе си и своето място, a и се грижи или поглъща ресурси.

През последните години многобройни проекти представят водещи художници, архитекти, поети, мислители и дизайнери да отговорят на нарастващата екологична криза. Тези сътрудници разработват художествени кампании, изложби, инициативи и протоколи, които да работят като катализатори на промяната. Институции като Националната галерия, галериите Plus 359, Little Birds Place и Credo Bonum предприемат действия и се ангажират със своите общности по въпросите на устойчивостта.

В допълнение към многото проекти, които повишават осведомеността за бъдещето на нашата планета, обръщането на повече внимание на популяризирането на ботаническите творби чрез канали за културна дипломация може да бъде добър начин за повишаване на осведомеността относно околната среда.

  • Любен Домозетски / от Botanica Sacra
  • Любен Домозетски / от Botanica Sacra 


Четвъртата самостоятелна изложба на Любен Домозетски, Botanica sacra в Little Birds Place (15 август – 8 септември 2022) е посветена на ботаническата илюстрация и следва стриктно нейните правила, наблягайки както на научната, така и на естетическата стойност на изображението. Произведенията изобразяват голямо разнообразие от растения, присъщи за България – често срещани и редки; диворастящи и внимателно култивирани. В течение на изложбата преоткриваме

човешкия навик да категоризира и класифицира

според своите нужди и предпочитания, а не според своята възможност за емпатия. Тези човешки определения нямат особено значение за съществуването на отделните видове в растителния свят, като разкриват нашата напрегната връзка с природата. Акцентирайки върху научното изобразяване на видовете, Домозетски премества фокуса върху мястото и стойността на растението в естествения свят. Няколко от изложените произведения утвърждават и интереса на артиста към синтеза на научното описателно начало и сакралния свят. Преминавайки границите на научната илюстрация, те експериментират

с канона на старото и свещеното,

като използват способи от старото изкуство и иконографията. Стимулирайки дискусия за биоразнообразието и връзката между човек и природа, творбите разказват история чрез образи, които са визуално привлекателни и достъпни за публиката.

Тези и други артистични събития са шанс да помислим за взаимодействието между художници, мислители, изпълнители и куратори и да обмислим важността на изграждането на нови връзки между изкуство, общество и природа. Това засяга нашето умение да представим себе си в радикално различна позиция, като провокираме именно емпатия в заобикалящия ни свят. Осъзнавайки кризата на виждане и възприятие, творческият свят изисква да помислим как визуалната култура може да събуди нашата съпричастност.

Велизара Иванова


+++


Публикацията е от Бюлетин на СБХ, Брой 04 / 2022, 66 с.
Целия брой можете да разгледате и прочетете тук:

Смислови групи: