Йонко Бонов

Александър Телалим / Без заглавие

Българският художник с родови корени в Бесарабия Александър Телалим е автор на поне тридесет самостоятелни изложби у нас, както и на множество изяви в чужбина. Всяка от тези експозиции е израз на добре осмислена и изненадваща като хубава метафора концепция.

С новата си изложба под надслов „Дърво и храм” в столичната галерия „Абсент” живописецът остава верен на себе си, провокирайки ни със своя творчески замисъл. „Тази експозиция е вариант на това как може да изглежда със средствата на изобразителното изкуство известната „игра на стъклени перли” от едноименния роман на Херман Хесе – разяснява Телалим. – Произведенията, които предлагам тук, също така могат да се приемат и като своеобразен намек на древната китайска игра Го, с чиито правила съм добре запознат като неин почитател и играч. Го се смята за аналог на играта на стъклени перли на Хесе. В този смисъл изложбата е хем традиционна, хем провокативна.”
През 1994 г. той представя своя изложба – своеобразен разговор с Винсент Ван Гог.  В сегашната си експозиция „Дърво и храм” живописецът търси отново общуване и взаимодействие с изкуството на световни автори: Клод Моне, Паул Клее, Хуан Миро. Сред тях се усеща и присъствието на Дечко Узунов.

Телалим се стреми към своеобразно единство, като съчетава характерни стилови детайли от формата и колорита, специфични за споменатите майстори, отстоявайки същевременно отработения си познат изказ и своята творческа индивидуалност в тази концептуална амалгама.

Резултатът е виртуален синтез, както споделя Александър Телалим, и конвертиране на маслената живопис на творците, с чието изкуство влиза в общение, за да зазвучи хармонично с тях чрез своите типични акварели.

От тези акварели струи например присъщата за катедралите на Моне светлина, доловена и пресъздадена от Телалим с възможностите на бързата техника на водна основа.
Потоците от светлина на Моне Александър Телалим синтезира с кристалната експресивност на пулсиращите форми и символи в изкуството на Паул Клее. Авторът не остава на ниво безмълвен слушател или безпрекословен изпълнител, напротив, този диалог за него е повод да заяви, да преосмисли и да впише своята авторова индивидуалност, потапяйки се в златните води, извиращи от  необятните светове на тези велики живописци.

„Дърво и храм” е изложба размисъл за

магически загадъчната игра на стъклени перли,

трансформирана като символ на вечните стойности в изкуството, като мащабен художествен синтез, намерил успешно съвременно продължение в акварелите на Александър Телалим.

Смислови групи: