Галерия (1)

Свилен Блажев / Кръг 3

4 – 29 юни 2019
Център за съвременно изкуство „Сан Стефано“, София

Свилен Блажев е художник, който отдавна е излязъл от пространствената условност на картината и е пренесъл своите артистични търсения на други абстрактно сензитивни нива. С експозицията си в ЦСИ „Сан Стефано“ той поставя въпроса за границата в пряк и преносен смисъл, събирайки обектите си под надслов „Гранична зона".

Монументално, леко грубовато, но пределно истинско е усещането, когато влезеш в галерията. Бетоновите стени откликват на експонираните произведения, поемат от силата им. Пространството въздейства единно, мощно и средата подпомага изявяването на обектите.

Свилен Блажев се инспирира от реалността, но я трансформира по специфичен начин. Той работи със същности, като освобождава образите от конкретност с цел да ги трансформира до знак.

С тази изложба Свилен Блажев дава своя отговор трябва ли изкуството да се поставя в рамка. Той създава обекти, които не са изолирани от пространството, което населяват; те са съзвучни със средата. Естетическата наслада отстъпва място на търсене на смислови послания. Обектите са от естествени и синтетични материали – така природа и индустрия се срещат, за да създадат комплексно въздействие.
Художникът отдавна се е освободил от разказа. Въвежда ни в срещи с обекти и материи. Водещи при него са контрастът и контактът „творба – среда – зрител“. Формите са абстрактни – конкретиката е изведена до пространствена геометрия. Склонен е винаги да изявява първичното, естественото.

Изложбата носи интелектуално уплътнена виталност, облечена в пластични търсения.

Свилен Блажев предпочита геометрични форми – цикъл „Кръгове", „Вертикали", където форма и пластика зазвучават сами за себе си. Той съвместява древни послания, фолклорна традиция и постига разнообразни като усещане материи чрез послания на духа („Черга", „Римски път"). Работи подчертано монохромно. Цветът е акцент и важен дотолкова, доколкото подпомага тактилно-пространственото усещане и смисъла. Художникът поставя своите послания отвъд естетическата красота на живописната материя.

Експозицията се основава на експеримент с много лица. В контекста на надслова „Гранична зона" Свилен Блажев съпоставя изящно – приложно, монументално – детайлно, външно – вътрешно, гладко – тактилно. Творецът твърди и доказва във всяка своя изложба, че обича да експериментира. Експериментът за него е изпробване на пределите на пространството, на свободата, на взаимодействието. Той е своеобразна заявка за свобода и гаранция за успех.

Смислови групи: