Галерия (1)

Цветан Стоянв / Venus Remix 3

Цветан Стоянов е творец с активна творческа позиция и многостранни интереси. Той експериментира и търси композиционни решения с различни форми, структури и цвят. Художникът е един от избраните в конкурса на СБХ за резиденция в Сите де-з-ар в Париж през 2020 г. и от февруари до април осъществи два проекта за open studio в творческите ателиета на Ситето.

Париж е град с много предизвикателства. В него всеки художник може да намери своето вдъхновение. Цветан Стоянов се фокусира върху два емблематични образа. Айфеловата кула е един от тях. Тя се е превърнала в символ на индустриална мощ и полет на човешката мисъл, съзвучен с ритъма на забързания XXI век, станала е неотменна част от ежедневието и празничния живот на мегаполиса. Цветан Стоянов е запленен от симфонията на хармонични пропорции и строгата красота на разнообразни детайли в нея. Металната конструкция внушава стабилност, разпалва творческото въображение и го вдъхновява за художествения проект „Eiffel Play“. В него авторът миксира свободно силуета на кулата с разнообразни по форма капки и така обновява някои свои любими теми.

Цветан Стоянов изследва чрез рисунките си архитектониката на Айфеловата кула и я преоткрива сред танца на капки, които логично следват силуета ѝ. Художникът използва идеята за homo ludens. Чрез артистична игра осъществява поредица от трансформации, с които преминава от една форма в друга, от твърдо в дифузно, от светло в тъмно.

За твореца кулата е апотеоз на техническата мисъл,

която той превръща в запомнящ се художествен знак, в който чрез игра на въображението си взаимодействат различни видове изкуства. В рисунъка се търси елегантност, лекота, ефирност и поетичност. Творецът се насочва към свободна интерпретация на Айфеловата кула, такава, каквато я моделира неговата художествена фантазия. Чрез игрови принцип в творбите се реализира пространствен и конструктивен диалог.

Друг импулс за артистичен проект на Цветан Стоянов е знаменитата статуя на Венера Милоска. Безценен експонат в Лувъра, тя е една от най-съвършените скулптури, възприемани като еталон за красота. Нейното магическо въздействие провокира проекта „Venus Remix“. Цветан Стоянов използва силуета на изящната фигура за създаването на нови композиционни и смислови пространства, свободно и с артистичен усет я колажира върху разнообразни структури или реклами. Като имплантира античния шедьовър в съвременен контекст чрез своите рисунки и колажи, артистът поставя въпроси относно различните представи и стойности за красивото от класическата епоха до съвременността. Така културният диалог „минало – настояще“ се осмисля многопосочно и многопластово. Чрез различни смисловни наслагвания авторът търси съпоставка във времето, изследва новото състояние на познатата форма сред свободно положените мазки и различни графични структури. В резултат е получен убедителен междукултурен и извънвремеви диалог, в който всеки един детайл в композицията реорганизира своята художествена стойност. Артистичният проект на Цветан Стоянов поставя също и множество вечни въпроси: за женската красота, за преходността на модните тенденции и за истинските ценности в изкуството.

Реализацията на посочените два проекта на Цветан Стоянов е рефлексия на българското преосмисляне на космополитния дух на Париж и неговата специфична атмосфера. Чрез тях се осъществява пореден диалог между творци и артефакти от културното наследство в глобалния свят. Стимули за тях са великолепните възможности и предизвикателства за творческо пребиваване в ателиетата на СБХ в Сите де-з-ар.

Смислови групи: