Вихрони Попнеделев / Пейзаж

7 февруари – 1 март 2020
галерия „Контраст“, София

Вихрони Попнеделев няколко пъти е посещавал Китай. Това обаче е първата експозиция, посветена на преживяното там.

Попнеделев насища картините си с енергия, която те излъчват и към нас, зрителите. И в тази изложба той продължава да се движи в типичната за него посока, с акцент върху празничното, веселото, жизнеутвърждаващото. Пред погледа ни минават различни кътчета от Китай, пейзажи, портрети, композиции, съвместили тишината и кипежа на града.
Художникът е впечатлен от тази особена двойственост на спокойствие и приказна динамика, на деня и нощта, природата и високоразвития бизнес.
В платната си Вихрони Попнеделев претворява живия живот. Откриваме го в неговата дефиниция за спокойствието като безкрайност, изобразено в огледална декоративна композиция от бели къщи и техните отражения. Животът намира израз и в светещите нощни пейзажи, приютили контраста на всички нива, в многоликите тълпи на пазара, в глъчката на празничната процесия, в експресивната зеленина на джунглата.
Творецът е привлечен и от хората в Китай – щастливи, усмихнати, витални. Всеки човек в портретите му носи нещо типично. Ясно личи талантът на художника да улавя така виртуозно характера, че лицата да изглеждат удивително различни.
Всички картини, показани в галерия „Контраст“, са рисувани тук. Но за Вихрони Попнеделев няма значение къде твори – неговите впечатления са толкова живи и силни, че няма нужда от подготвителни скици, рисунки. Всичко е в главата му, а той работи бързо, динамично, много концентрирано. Платната са живи, изразителни, а ходът на изграждането им наподобява екстатичен, по калиграфски изчистен жест. Това са „картини с душа“, своеобразен споделен пътепис, в който основните средства остават характерните за Вихрони Попнеделев – цветове и контрасти, силата на червеното, оранжевото, черното, енергията на жеста и богатството на мазката.
Китай за Вихрони Попнеделев е среща с различното, както и възможност за ценно взаимодействие. В картините си художникът целенасочено показва разнообразни места, за да се усети Китай във всичките му пластове.

Смислови групи: