Бисера Вълева и Анна Покровнишка с колеги в Ниш

На 16 септември 2021
галерия „АРТ55“ в Ниш, Сърбия

В Ниш беше открита изложбата „Crosspoints“ (пресечни точки) на Бисера Вълева и Анна Цоловска от СУ „Св. Климент Охридски“, осъществена с финансовата подкрепа на Фонд „Научни изследвания“ на СУ. Експозицията се състои от графични отпечатъци и живописни произведения в средни и малки формати. Концепцията на изложбата е фокусирана върху „пресечните точки“ като срещи на техники, срещи на художници и култури.

Смислови групи: