Галерия (9)

14 – 28 юни 2022
галерия Depoo, София

Слав Недев представя 6 произведения в изложба с название „Вътрешни/външни пространства“. Още самото заглавие задава посока за разбиране на тези творби. Във всяка една от картините художникът възпроизвежда определено пространство от градска среда, без обаче да има някаква конкретизация. Това са улици, музей, неопределени интериори, в които прави впечатление присъствието на домашно животно. Както подсказва и наименованието на изложбата, на първо място изпъква противопоставянето на вътрешното и външното:

вътрешното като олицетворение на интимното,

домашното, опитоменото, външното като израз на несигурност, опасност, нестабилност, но и безгрижност, спокойствие. Човекът е създател на тези пространства, но апокалиптично той отсъства от тях, излязъл е за малко, няма го у дома, преминава набързо, деперсонализиран, силует без индивидуализация.

Още няколко основни аспекта може да бъдат изтъкнати. На първо място това е изявената перспектива, която с чувство за дълбочина доминира вътрешните пространства, задава посока на тяхното възприемане. Музеят, това стерилно място, дом на паметта и забравата, е лишен от творби, но веднага прави впечатление перспективата в покривната конструкция. Човекът е нищожен в смазващо празна огромна зала, преходен и преминаващ. В останалите две творби, пресъздаващи идеята за вътрешното, фигурата на домашно животно, при това не какво и да е, а именно куче, приковава вниманието. Творбата „Пасаж“ пресъздава идеята за преход. Тук перспективните съкращения са заменени от строгия фронтален поглед, а вниманието се привлича от аркирания отвор в стената като символ на преминаване. Едва в следващ момент се забелязват разрушенията по стената като израз на преходността на времето.

Слав Недев / Разрушаване. 2022, 75 х 100 cm, маслени бои, платноБезспорно оригинална със своите художествени решения е творбата „Разрушаване“. На привидно спокойната улична обстановка е противопоставен стихиен, мощен взрив.

И тук пространството е обезлюдено.

За човешкото присъствие съдим по човешките дела: от една страна, стремеж към култивиране, от друга – мощна експлозия като израз на вътрешно състояние. Пространствата се превръщат в отражения на човешкия свят и нагласи, на вътрешни взривове, на необходимостта от артикулация и подреденост. Липсва природа или ако я има, тя е култивирана, овладяна. Паметта е преходна, музеят празен. Тези творби се отличават със своята индивидуалност и разпознаваем стил, с конструктивния си и лаконичен художествен език, с прецизно и внимателно подбран изтънчен колорит.

  • Слав Недев / Вътрешно пространство (Черно куче). 2022, 84 х 60 cm, маслени бои, платно
  • Слав Недев / Пространство на преход (Бяло куче). 2022, 84 х 60 cm, маслени бои, платно


Обобщеността на формите и изчистената геометрия напомнят компютърни изображения и пикселизация. Произведенията придобиват ново значение: местата, като израз на човешки състояние, като израз на човешката природа, пространства на противопоставяне, конфликт и постоянния стремеж за търсене на баланс. Стилът на Слав Недев изпъква в съвременната живопис у нас и в настоящата изложба представя личните преживявания на автора, сближава ни сякаш с него, а пространствата се превръщат в израз на вътрешно състояние и нагласа.


+++

Публикацията е от Бюлетин на СБХ, Брой 03 / 2022, 51 с.
Целия брой можете да разгледате и прочетете тук:

+++


Повече за художника можете да видите тук:

Смислови групи: