Деян Боев
Галерия (5)

18 септември – 24 ноември 2021
ХГ „Христо Цокев“, Габрово

През септември в Художествена галерия „Христо Цокев“ – Габрово, се откри третото мащабно издание на вече станалия традиционен за музея форум. Кураторите Нели Недева и Деян Боев представят колекция от произведения в рамките на експозицията „Временен баланс, непрестанни трусове“ 2021.

Изложбата, която подчертава качествата на художествената сцена в България, е с иновативен характер и провокативни послания. Тя е „своеобразна класика в съвременното изкуство“, която интегрира разнообразни гледища към него. За опита да се отрази определена реактивност на автори към ситуации от настоящето би могло да се каже, че конструира бъдещи тенденции. Именно отговорната позиция на преподаватели, студенти и изследователи – докторанти, както и на много успешни международни автори с български корен, повдига нивото на това биенале. В тазгодишното издание основна роля имат участниците: Атанас Тотляков, Георги Минчев, Дан Тенев, Добрин Атанасов, Доротея Челниева, Иван Борисов, Кром Багелски, Цвета Петрова, Явор Костадинов, Яница Фендулова.

Сериозната заявка на ХГ „Христо Цокев“ заслужава внимание, обратна връзка и разширение. Тук идва мястото на необходимостта от

фокус към Централна България като културно ангажиран и активен регион.

Потенциалът на изложбата би трябвало да бъде експлоатиран като реклама на град Габрово и да привлече към културния календар на общината все по-голям външен интерес и признание.

Съвместното представяне на класически изкуства като скулптурата заедно с видео, пърформанс, инсталация и други дава специфичен и разнообразен поглед върху артистичната сцена в България. В известен смисъл виталността на откриването бе подсилена с изписването на стенопис в реално време от Кром Багелски. Атанас Тотляков поднася висока проба естетика, докато Георги Минчев показва, че българското изкуство е актуално и зад океана, в Ню Йорк. Младите автори Иван Борисов и Доротея Челниева тепърва ще развиват своята визия за изкуство, експериментирайки още от студентската катедра. Яница Фендулова насочва вниманието ни към „Отклонения“, даващи ракурса към специфично себеизследване. Цвета Петрова и Добрин Атанасов, носейки експерименталния дух на 90-те години на XX век, овладяват пространството с аналитични инсталации с концептуален характер. Явор Костадинов успешно се налага в mixed media жанра, докато Дан Тенев превзема цял етаж в галерията.

Без да представлява зов за помощ, „Временен баланс, непрестанни трусове“ апелира към по-задълбочено разбиране на съвременното изкуство в България. То би трябвало да бъде изследвано по-скоро терминологично, да бъдат изяснени неговите параметри на базата на проучване и образователни практики.

Въпреки рекламата и ангажимента с куриране на високо ниво все още габровският зрител и посетител на културни форуми не приема съвременното изкуство. Той се нуждае от преводач и този преводач е университетският преподавател, учител, музеен работник. Синхронизирането на тези средища би довело до възраждане на пластично-визуалната култура на българина. Подготвянето, промотирането и лансирането на подобни проекти съвместява множество линии и посоки на мислене, което в съвременния, натоварен с послания, контекст звучи категорично и гръмко. Хиперактивните форми на изкуство не са непременно успешни. „Силната“ естетика не се базира на помпозност. Тя е изведена на базата на поколенчески опит и култивиране на тенденции, които са изградени върху основата на приемственост.

Силата на биеналето не е в осъждането, нито в даването на конкретни отговори, а в задаването на въпроси и широк дебат, който коментира изкуството. То не желае да граничи със злободневни процеси в обществото, но и не се отърсва непременно от всички тях.

Деян Боев

Смислови групи: