Галерия (7)

25 октомври – 13 ноември 2023
музей-галерия „Анел“, София

Изложбата на проф. Иван Славов за неговата 70-годишнина представи селекция с 15 рисунки и 11 голямоформатни скулптури, създадени през последните две години специално за музей-галерия „Анел“. Това са кавалетни произведения в нетраен материал – гипс, оцветени с червена глина, и други – от асфалтова хартия. Скулптурите са моделирани с подчертана стилизация, с ясно изразена емоционална и пластична динамика.

Разгърнал творческата си дейност след 80-те години на ХХ в., Иван Славов е от поколението творци, което продължава новата тогава тенденция към пластичното осмисляне на композицията и динамичното третиране на формите. Неговите скулптурни произведения са развити в няколко направления в монументалната, кавалетната и декоративната пластика в градска среда. Емблематични за изкуството му остават работата му по паметника „13 века България“ в Шумен в колектив на Крум Дамянов, забележителната му композиция в Антоново – „Кладата“, за която е удостоен с най-голямата награда за скулптура на СБХ на името на Иван Лазаров, и още знаковият исторически портрет на Стефан Стамболов в градинката на „Кристал“ в София. Десетки са произведенията му от участия в международни симпозиуми и колекции в чужбина – Италия, Португалия, Холандия, Гърция, Полша, Германия, творбите му в престижни колекции за съвременно изкуство – „Петер Лудвиг“ в Аахен и тази в Констанс в Германия, на Уго Вутен в Белгия, в български и чуждестранни галерии.

От фотосите в изложбата, показващи някои от реализираните в градска среда проекти на Иван Славов, се вижда как,

освободен от строгите канони на традиционната скулптура,

той развива богатството на своя стил. Прави го чрез умело използване на пластичните и изразни качества на различните материали, с които си служи, като камък, гипс, глина, асфалтова хартия, месинг, мрамор, с прилагането на полихромия и др. Професионалните похвати, които използва при реализирането на кавалетната и монументалната скулптура, на декоративната скулптура в градска среда, имат различни пластически решения. Оригиналните му творчески идеи се проявяват в начина, по който трансформира елементите на композицията в знак, което ги прави носители на друг метафоричен смисъл. Някъде формите застиват, някъде те се движат от експресията на линията на силуета, за да се даде пластичен израз на движението, на емоцията, белязала душевния израз на танца, израз на отчаяние, както е при скулптурните фигури на „Икар“ и „Кентавър“, на изненада в „Защо“ и на пречистване, както е в „Под душа“.

Иван Славов / Кентавър, рисунка, 2019

Те са с пластично разработена повърхност от фактурни мазки, щрихи и прорези в „закръглените“ форми, които създават едно тактилно усещане за оставени следи по живата материя. Именно този вътрешен резонанс на формата прави и наратива в произведенията. От образа на олимпиеца в класическата борба Александър Томов Славов извежда скулптурния портрет от неговия традиционен, класически вид и го разработва пластично в един мощен обем, с едри форми, които емоционално внушават сила и благородство. Към тази тематика е и скулптурната фигура „Гимнастика“.

Както се вижда от съдържателната страна на произведенията в изложбата – скулптура и рисунка, те имат широк диапазон и обхващат вечните за изкуството теми като „Майчинство“, митологични като „Минотавър“, „Кентавър“, „Икар“, духовни като „Прошка“, „Нирвана“, „Христос“, „Йоан Кръстител“ и други с автобиографичен подтекст като „Баща ми“, „Защо“, „Изненада“, „На брега“.

Иван Славов / от изложбата


Рисунките в експозицията си кореспондират прекрасно с кавалетната скулптура. Те са изпълнени артистично в смесена техника, комбинация на туш, акварел, гваш и колаж. Това са силни по въздействието си произведения, умело уловили моментно движение на фигурите, предадено с жестово полагане на линиите и на фоновете и с контрастно изграждане на фигуралните елементи в пространството.
В портретните и актовите си рисунки Иван Славов умее да превърне личните си истории и преживявания в ярки, запомнящи се образи, които носят очарованието на неподправената интимна емоция или силата на духовните и свети образи.

Пламена Димитрова-Рачева

+++

Публикацията е от Бюлетин на СБХ, Брой 05/ 2023, с. 51
Целия брой можете да разгледате и прочетете тук:

Смислови групи: