Илиян Урумов
Галерия (15)

В средата на 90-те години, след период на драстични промени в икономическата и културната политика на държавата, в Дружеството на художниците – Сливен се оформя група от личности, изискващи висок професионализъм и легитимност към творческата общност на града. Към края на това десетилетие Съюзът на българските художници създава компонента „представителства по места“, като по този начин отваря възможност и

условия за автономност на много групи от художници по градове,

в това число и на сливенската, които са започнали процес на преструктуриране на организациите си. Вследствие на това през април 2000 година живописецът Йордан Парушев, подкрепен от повечето колеги в града, създава Представителството на СБХ в Сливен и на първото общо събрание Парушев е избран за пръв негов председател. Новата форма на организация в началото е наброявала 20-ина души, предвид изискването да са членове на секциите в съюза. През март 2001 сливенското представителство организира първата си представителна изложба в залите на „Шипка“ 6 и това става ежегодна традиция за години напред. Оформят се връзки и партньорства с представителствата в Бургас, Ямбол и Стара Загора.

Румен Спасов  / Пространство на безвремието, диптих, акрил, платно, 70 х 140

 


Представителството на СБХ дава възможност на художниците да покажат творбите си и извън пределите на България: в Норвегия, Германия, Гърция, се организират изложби, пленери и работни срещи с активното съдействие на Община Сливен, които разширяват кръгозора на СБХ – Сливен. Председатели на представителство през последните 20 години след Йордан Парушев са били Петър Кайраков, Красимир Добрев, Александър Дойчинов. Към днешна дата членове на СБХ – Сливен са 36 творци, от които трима асоциирани. Двама от членовете живеят извън града, но са пожелали да бъдат част от нашия колектив.

През последните години изгубихме активни и ярки личности, като: Йордан Парушев, Тодор Терзиев, Димитър Кавръков, Георги Янакиев, Борис Дамянов, Светослав Милев и Евгени Вълев. Отчитаме този факт не със съжаление, а с почит, защото те са дали много и за културната среда на града ни, и за представителството.

Управителният съвет на представителството има председател и двама заместници, като мандатите, статутът и правилникът са пряко свързани с тези на СБХ.

В момента се представлява от Илиян Урумов – текстил и живопис, и заместниците му: Маргарита Дончева – плакат и приложна графика, и Иванина Тодорова – живопис и иконопис. Седалище и експозиционно пространство на представителството е създадената в края на 80-те години галерия „Май“. Като бивш Клуб на културните дейци функцията на залата е изключително уместно продължение и

фокусира желанието на художниците за общност и място.

Пространството на галерията се помещава в сградата на Община Сливен и е комуникативно, светло и технически много добре организирано. От 2022 галерията като функция на представителството е независима площ спрямо общината и работи в партньорство с ХГ „Димитър Добрович“ и Дружеството на художниците. В момента СБХ – Сливен разширява контактите си в по-широк периметър, като създава взаимоотношения с колеги в Казанлък, Димитровград, Хасково, Севлиево, Поморие.

С подкрепата на СБХ и под патронажа на Община Сливен представителството ни е инициатор и основен организатор на Националната изложба за изобразително изкуство – Сливен. В края на октомври 2023 тя ще има своето пето издание. Партньори в организирането на изложбата са Художествена галерия „Димитър Добрович“, Дружество на художниците и Националната художествена гимназия „Димитър Добрович“. От 2020 насам към нарастващия финансов фонд на Националната изложба имаме две нови награди – от традиционния ни спонсор Едоардо Миролио и награда на СБХ, които се отнасят до всички категории и са допълнителен стимул за участващите творци. За петото издание предвиждаме още една награда – за критически текст, която ще бъде адресирана най-вече към младите изкуствоведи.

  • Велин Динев / Минзухари, акрил, платно, 90 х 75
  • Мариана Янкова / Синхронно, CGD, панел, 70 х 50

След като галерията ни е предоставена за директно стопанисване, имаме идеи да я освежим, да променим рекламните визии спрямо водещите тенденции, да изградим библиотека, която да трупа ценен фонд книги и албуми за съвременно изкуство, като на този етап вече имаме достатъчно закупени и дарени заглавия. Целта е да се привлече младата публика, по-конкретно учениците от НХГ „Д. Добрович“, да се фокусира вниманието в контекста на пространството и да се разширят функциите на това своеобразно художествено убежище. Имаме сериозни и практически осъществими идеи за обогатяването на художествения живот в града под Сините камъни, за повече инициативи извън региона, както и за участия в чужбина. Действайки в партньорство с ХГ „Димитър Добрович“, имаме проекти, които в рамките на 2022 ще осъществим заедно, ще покажем на местната публика и на гостите на града.

След всичко споделено дотук, можем само да сме доволни от факта, че политиката ни на разгръщане съвпада с модерната линия на СБХ в лицето на настоящото му ръководство.


Илиян Урумов

 

+++


Публикацията е от Бюлетин на СБХ, Брой 03 / 2022, 68 с.
Целия брой можете да разгледате и прочетете тук:

Смислови групи: