Галерия (4)

Темата за присъствието на жените художнички в българското изкуство намира отглас както сред специалисти, така и сред широка публика, забелязва се необходимостта от изложби, научни статии и албуми. Проектът „Познатата НЕПОЗНАТА“ обединява разнолика група съвременни художнички и повдига проблема за присъствието (или по-скоро за отсъствието) на жените художнички в паметта на социума ни. Принципът е прост –

жени популяризират жени в сферата на визуалните изкуства,

търсейки допирни точки или просто вдъхновение в техния живот и творчество. Проектът не е с екстремна феминистична нагласа и не цели да провокира разделение по оста „мъжко – женско“ в изкуството, а по-скоро да даде гласност на жените художнички, които бързо биват забравени и дори заличени от паметта ни. Уличното изкуство беше избраното средство да се достигне до повече хора, за да се прескочат стените на музея, галерията и за да се провокира широката общественост. Символичен паралел може да бъде направен между краткото съществуване на уличното изкуство и краткосрочната памет за изкуството, създадено от жените художнички. И тук изобщо не става въпрос за специализираната публика, а за масовия зрител.

От проекта 


Процесът на проучване, отсяване и най-вече изборът на художничките стоят в основата на този проект, а причината всяка една да представи точно определена авторка, е променлива и строго индивидуална. Мотивът често е обвързан със задълбочено проучване и извеждане на ясна концепция, в някои случаи обаче е на чисто емоционално, дори интуитивно ниво. По фасадите на сгради свой живот водят пана – творческа интерпретация на всяка от участничките в проекта. Константата в паната са образите, в повечето случаи фотографски, на художничките, както и детайли от техни произведения. QR кодовете в паното препращат към специално разработен сайт, който дава отговор на два съществени въпроса: „Коя е ТЯ?“ и „Защо ТЯ?“.

Досега проектът е реализиран в Трявна и Карлово. През март 2021 неформалната група печели целево финансиране от Български фонд за жените по програмата „8 март“ и в периода 13 – 14 март залепва осем широкоформатни пана из Трявна.

+++

Участнички

Участничките са осем, всяка избира по една художничка, чиито живот и творчество анонсира. Така Венцислава Стоянова представя Анета Дръгушану, Виолета Апостолова (Лети) – Таня Владова, Галина Динева – Славка Денева, Ефросина Стойчева – Елена Карамихайлова, Красимира Дренска – Лика Янко, Майа Антова-Майото – Бинка Вазова, Марина Александрова – Вера Недкова и Цвета Петрова – Златка Дъбова.

+++

Второ издание на проекта

Второто издание се провежда в Карлово в периода 9 – 14 септември 2021 с финансовата подкрепа на Фонд „Научни изследвания“ към СУ „Св. Кл. Охридски“. Участничките вече са девет, всяка презентира по две художнички и търси паралел между тях. Така Венцислава Стоянова представя Маша Живкова-Узунова и Екатерина Савова-Ненова, Виолета Апостолова (Лети) – Жана Костуркова и Мара Георгиева, Галина Динева – Дора Кънчева и Бисерка Петрова, Ефросина Стойчева – Вера Лукова и Султана Суружон, Жени Цветкова представя Виолета Масларова и Сидония Атанасова, Красимира Дренска – Мара Йосифова и Тодорка Йосифова, Майа Антова (Майото) – Невена Ганчева и Иванка Сокерова, Марина Александрова – Васка Емануилова и Донка Константинова, а Цвета Петрова – Виолета Гривишка-Танева и Йорданка Радева. В сайта освен биографичните данни за художничките може да бъде проследена и връзката между авторките,

да се намери отговор на въпроса „Защо ТЕ?“

Паната са site-specific, представляват двуметрови женски фигури, които биват разлепени на емблематични места в Карлово. Разполагането на женските фигури по фасадите на Часовниковата кула, Женското дружество „Възпитание“, Сградата на девическата стопанска гимназия, градския стадион, както и бившия Пионерски дом провокира широката общественост. Полярните мнения демонстрираха значимостта и силата на изкуството в публична среда – да насочва вниманието към проблеми, да им дава гласност, да провокира социална ангажираност. Проектът „Познатата НЕПОЗНАТА“ има потенциал да продължи своята мисия – да напомня за мястото и значението на жената в художествения живот в страната.


+++

Повече за проекта „Познатата НЕПОЗНАТА“

тук

Смислови групи: