Атанас Атанасов / Ръце

17 януари – 12 февруари 2019
галерия „Резонанс“, Пловдив

Артистичният свят на Атанас Атанасов винаги е едно добро начало. И това е така, когато започне да се говори за живописта като многопосочен светъл поглед, като начин за личностно и емоционално извисяване, като начин на живот… И ето, неговата изложба „Портрети“ е първа за 2019 година в графика на галерия „Резонанс“. Това не е само сполучливо, щастливо съвпадение, а и интуитивен знак, заклинание за успех, едно амбициозно намерение за цялата година, изпълнена с множество събития в града,  културна столица на Европа.

Добре познатата

позитивна виртуозност, специфичният деликатен колорит, нестандартният и оригинален подбор на личностите,

обект на портретуване, изборът на подходящ формат и композиция и още много видими и скрити жестове и знаци – всички те дават на художника Атанас Атанасов особена  вътрешна светлина, магична неповторимост и артистична независимост.
„Портретът“ се заявява не само като  жанр, основна посока, специфична рисунка или повод за лична трансформация на натурата, а е и прозорец към основните послания на художника. Авторът рисува  както конкретни хора, така и случайни модели от Художествената академия, където преподава. Но както изборът на обект, така и в избора на формат няма нищо случайно. Широта на възприятието, дълбочина в пространството на галерията, изградено изцяло от портрети, игра с дистанцията „картина – зрител“ – това са само някои от добрите резултати. Картините излъчват светлина… и това, знаем, се постига много трудно; необходима е както изключителна точност като техника, така и вроден позитивизъм, вяра, любов към живота. Неслучайно мнозина асоциират портретите на Атанас Атанасов с образци от Ренесанса.

Условността на художествения образ го превръща в знак, който носи свое собствено развитие и живот, разпознавателен код, неповторимо излъчване. Така е и с произведенията на Атанас Атанасов. Изложбата „Портрети“ получава вниманието на зрителите не само заради специфичния стил на рисуване, виртуозната светла трансформация на реалността, а и заради пресъздадената сила на вътрешното сияние у специално или случайно избрания обект за портрет, на уловената щастлива божествена искра в изкуството – способност на малцина…

Смислови групи: